Dịch vụ Tư vấn Thương vụ của KPMG

Môi trường kinh doanh hiện nay chịu nhiều áp lực hơn bao giờ hết để mang lại kết quả kinh doanh cao hơn, bền vững hơn cho các bên hữu quan. Dưới góc độ của các nhà đầu tư, KPMG luôn xem xét và tìm kiếm những cơ hội để mua, bán, tìm kiếm đối tác, huy động vốn hay tái cơ cấu, có thể gia tăng và giữ vững giá trị cho doanh nghiệp.

Ngày nay, các giao dịch không diễn ra một cách rời rạc. Vì vậy, từ chiến lược kinh doanh đến chiến lược mua lại, kế hoạch thoái vốn hoặc huy động vốn, hay thậm chí là nhu cầu tái cấu trúc doanh nghiệp, mọi quyết định phải được đưa ra dựa trên toàn bộ hoạt động kinh doanh và lĩnh vực của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế toàn cầu.

Đội ngũ chuyên gia toàn diện của KPMG sẽ hỗ trợ khách hàng xác định đúng và đạt được giá trị mong muốn một cách nhanh chóng nhất trong suốt quá trình mua lại doanh nghiệp.

Chúng tôi kết hợp kiến thức chuyên sâu về ngành, những công cụ phân tích ưu việt nhất với lối tư duy toàn cầu cùng kinh nghiệm thực tiễn trong nước, giúp khách hàng đạt được mục tiêu một cách tối ưu nhất. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng định hướng phần quy trình phức tạp và rời rạc, từ đó giúp khách hàng có thể giải quyết các vấn đề phát sinh và đưa ra những quyết định đúng đắn.

Với KPMG, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng một dịch vụ hoàn thiện, đầy đủ từ giai đoạn xây dựng chiến lược cho tới khi triển khai và đạt được được kết quả thực tiễn. Chúng tôi luôn kiểm soát về chất lượng và độ tin cậy, không chỉ cho những thương vụ tiếp theo mà còn vì sự hợp tác lâu dài trong tương lai.

Kết quả thực, đạt được bởi đội ngũ chuyên gia toàn diện.

Đội ngũ của chúng tôi