Đội ngũ luật sư của chúng tôi, cùng các bộ phận tư vấn dịch vụ khác của KPMG, thành lập một đội ngũ chuyên gia đa ngành sẽ tiến hành tư vấn, triển khai và tổ chức lại mọi hoạt động của doanh nghiệp từ những hoạt động đơn giản nhất (như giảm vốn, mua lại cổ phiếu, niêm yết nợ và cổ tức) đến những chuyển đổi trên toàn bộ quy mô của một doanh nghiệp.

 Chúng tôi sở hữu những kiến thức chuyên sâu trong việc tư vấn khách hàng đến từ mọi lĩnh vực, về vấn đề tái tổ chức cho doanh nghiệp trong nước lẫn quốc tế (bao gồm các thương vụ sáp nhập xuyên biên giới), cơ cấu nợ, sáp nhập và chia tách. Các chuyên gia của chúng tôi cũng có nhiều kinh nghiệm tư vấn về vấn đề giảm và giải thể pháp nhân, cũng như tư vấn tổng thể về các vấn đề quản trị doanh nghiệp. Ngoài ra, đôi ngũ tư vấn trong mảng Việc làm và Lao động giàu kinh nghiệm của KPMG [add hyperlink to the Employment and Labour webpage] cũng có thể hỗ trợ doanh nghiệp bất kỳ vấn đề lao động nào phát sinh do tái cấu trúc gây ra.

Làm việc cùng đội ngũ chuyên gia về thuế, tư vấn, pháp lý và các nhóm dịch vụ khác của KPMG tại Việt Nam, khách hàng sẽ nhận được tư vấn tích hợp từ toàn bộ các quy định về thuế, luật lệ, vận hành và pháp lý trong từng khu vực tài phán.

 

Các dịch vụ về Pháp lý

Dịch vụ khác