Trong chu trình phát triển tự nhiên của một doanh nghiệp, tranh chấp thương mại có thể thường xuyên xảy ra. Trong khi nhiều tranh chấp được giải quyết ổn thỏa nội bộ giữa các bên, vẫn có những trường hợp yêu cầu cách tiếp cận chủ động với sự tính toán ký lưỡng để khách hàng có thể giải quyết các vấn đề khó khăn này một cách hiệu quả và tối ưu. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang ngày một phát triển, với các chi phí và trách nhiệm ngày càng tăng, doanh nghiệp cần phải tránh các tranh chấp một cách hiệu quả hoặc xử lý chúng thật hợp lý.

Khi tranh chấp xảy ra, KPMG sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trên mọi bước đi và trong mọi quyết định.

Đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình, đưa ra các chỉ dẫn trong việc lựa chọn hướng giải quyết tranh chấp thay thế, qua trọng tài thương mại cùng/hoặc khởi kiện tại tòa án. Các luật sư của KPMG, với khả năng nhạy bén trong thương mại sẽ đảm bảo đưa ra chiến lược giải quyết tranh chấp mang lại lợi ích tốt nhất cho doanh nghiệp. Chúng tôi thấu hiểu bối cảnh pháp lý, các quy định, ngôn ngữ và văn hóa địa phương, và là các chuyên gia trong lĩnh vực mà các khách hàng của chúng tôi hoạt động.

 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn tranh chấp về các vấn đề:

 • Vi phạm luật chống độc quyền
 • Tranh chấp lao động
 • Bản quyền thương hiệu
 • Trách nhiệm sản phẩm và Thu hồi sản phẩm
 • Tranh chấp thương mại
 • Tranh chấp pháp lý
 • Tranh chấp trong mua bán sáp nhập doanh nghiệp
 • Quản trị rủi ro và tư vấn trước tranh chấp
 • Tranh chấp công nghệ và an ninh mạng
 • Tái cấu trúc và phá sản
 • Tranh chấp thương mại và hải quan

 

Các dịch vụ về Pháp lý

Dịch vụ khác