KPMG có thể giúp doanh nghiệp hệ thống lại các thỏa thuận hợp đồng phù hợp với thông lệ của Việt Nam và quốc tế một cách tốt nhất, đồng thời xác định được các rủi ro để tránh các tranh chấp trong tương lai.

Dù làm việc độc lập hay hợp tác cùng bộ phận pháp lý nội bộ của doanh nghiệp, chúng tôi vẫn sẽ cung cấp kiến thức chuyên môn về các lĩnh vực như: sở hữu trí tuệ, lao động, mua bán cổ phần, góp vốn, cung ứng dịch vụ, mua bán hàng hóa, phân phối, nhượng quyền kinh doanh, cho thuê, vay nợ, chuyển nhượng bất động sản, hỗ trợ công nghệ và thỏa thuận sản xuất. 

 Đội ngũ chuyên gia tư vấn pháp lý doanh nghiệp của KPMG cũng sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai các dự án tái cấu trúc phức tạp và các dịch vụ soát xét pháp lý, cũng như hỗ trợ trước và sau các thương vụ mua bán và sáp nhập. Dịch vụ tái cấu trúc kinh doanh và các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi sẽ bao gồm cả giao dịch trong và ngoài nước.

 

Các dịch vụ về Pháp lý

Dịch vụ khác