Đội ngũ chuyên gia hỗ trợ pháp lý về sáp nhập và mua bán doanh nghiệp của KPMG giúp tăng thêm giá trị cho từng giai đoạn của giao dịch, bảo toàn những lợi ích chiến lược của khách hàng dù doanh nghiệp quý khách ở phía bên bán hay bên mua, hỗ trợ lên kế hoạch sáp nhập hoặc quá trình chuẩn bị hình thành liên minh kinh doanh.Áp dụng hướng tiếp cận tích hợp, KPMG tận dụng những kinh nghiệm, chuyên môn của mạng lưới các chuyên gia KPMG không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn thế giới để hỗ trợ khách hàng khi cần tại bất cứ đâu.

Đội ngũ chuyên gia về Pháp lý của KPMG trao đổi và kết hợp chặt chẽ với nhóm chuyên gia Tư vấn và Thuế. Nhiều khách hàng đánh giá cao sự thuận tiện và hiệu quả khi chọn KPMG là đối tác tư vấn về dịch vụ sáp nhập và mua bán doanh nghiệp phức tạp và toàn diện. Gói dịch vụ pháp lý riêng lẻ của chúng tôi được đánh giá cao nhờ sự đơn giản và tính linh hoạt, từ đó giúp chúng tôi được tín nhiệm giao phó mảng tư vấn pháp lý trong giao dịch của khách hàng. KPMG cam kết hỗ trợ thành công giao dịch của quý doanh nghiệp bất kể khác biệt về nhu cầu.

Đội ngũ Tư vấn Pháp lý của KPMG cung cấp các dịch vụ về khởi tạo và cấu trúc, soát xét (tài chính, thuế và pháp lý), tài liệu giao dịch, đàm phán và triển khai, giúp doanh nghiệp tối đa hóa giá trị cổ đông và giảm thiểu rủi ro, phức tạp trong tư vấn. Đội ngũ chuyên gia toàn diện của chúng tôi cam kết giúp doanh nghiệp giảm thiểu sự phức tạp và thiếu nhất quán (cùng một số vấn đề xảy ra khi thực hiện chuyển đổi) phát sinh khi sử dụng dịch vụ tư vấn từ nhiều bên khác nhau.

Chuyên môn của KPMG

 • Mua bán, sáp nhập và chia tách doanh nghiệp.
 • Vốn cổ phần tư nhân, bao gồm: mua lại, đầu tư mạo hiểm, và giao dịch chuyển nhượng.
 • Liên doanh, hợp tác và các cấu trúc liên minh chiến lược khác.
 • Dịch vụ cho doanh nghiệp khởi nghiệp (thành lập, vòng đầu tư, chuyển nhượng, kế hoạch nhân viên tham gia quản lý)
 • Tư vấn liên ngành về các vấn đề liên quan tới chống độc quyền, kiểm soát sáp nhập, an ninh xã hội, việc làm, nhập cư và tuân thủ.

Các lĩnh vực hoạt động chính

 • Soạn thảo và đàm phán các tài liệu trước thỏa thuận
 • Tiến hành cấu trúc các giao dịch
 • Thực hiện thẩm định (cho cả bên mua và bên bán)
 • Soạn thảo và đàm phán các hợp đồng giao dịch (hợp đồng mua bán cổ phần, tài sản, thỏa thuận đầu tư và thỏa thuận cổ đông)
 • Soạn thảo và đàm phán các tài liệu tài chính (thỏa thuận cơ sở vật chất, các khoản vay lửng, cho vay cổ đông và cho vay nhà cung ứng)
 • Tổ chức ký, đóng và tổng kết tài sản sau kế toán
 • Tư vấn về các vấn đề hợp nhất doanh nghiệp

Các dịch vụ về Pháp lý

Dịch vụ khác