Trần Duy Bình

Giám đốc, Công ty Luật KPMG

KPMG Việt Nam

Ông Bình dẫn dắt đội ngũ cung cấp dịch vụ tư vấn Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông có hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam và cung cấp nhiều loại dịch vụ pháp lý bao gồm các lĩnh vực như Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp, dịch vụ thương mại và doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp và sở hữu trí tuệ.

Ông Bình hỗ trợ khách hàng trong các thương vụ mua bán sáp nhập từ giai đoạn ký kết hợp đồng khung ban đầu, xuyên suốt quá trình thẩm tra công ty mục tiêu, soạn thảo và thương lượng tài liệu hợp đồng và các tài liệu phụ trợ khác cho đến khi hoàn tất.

Trước khi làm việc tại KPMG, ông Bình từng làm cho một công ty luật quốc tế hàng đầu tại Việt Nam.

Lĩnh vực tư vấn:

  • Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp
  • Tư vấn doanh nghiệp
  • Dịch vụ thương mại 
  • Giải quyết tranh chấp 
  • Sở hữu trí tuệ (IP)
  • Cử nhân, Loại xuất sắc, Đại học Brandeis, Hoa Kỳ

  • Tiến sĩ Luật, ngành Luật Đại học Georgia, Hoa Kỳ

  • Thành viên Đoàn Luật sư bang New York