Các chuyên gia tại KPMG Việt Nam là những nhà tư vấn đầu ngành cho các tổ chức tài chính thế giới, hỗ trợ xây dựng và bảo vệ giá trị bền vững.

Đội ngũ tại Việt Nam của KPMG có liên kết với hơn 36,500 lãnh đạo và chuyên gia trên hệ thống toàn cầu, bao gồm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cung cấp dịch vụ kiểm toán, thuế, pháp lý và tư vấn cho các ngân hàng tiêu dùng, ngân hàng thương mại và đầu tư, các tổ chức quản lý đầu tư và lĩnh vực bảo hiểm. Tận dụng vốn kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm sâu rộng xuyên suốt hệ thống công ty thành viên của KPMG trên toàn cầu, chúng tôi tự tin hỗ trợ khách hàng nhận diện, xác định và giải quyết những vấn đề phức tạp nhất cho doanh nghiệp.

Liên hệ chúng tôi

Phạm Đỗ Nhật Vinh

Thành viên điều hành
Trưởng Khối tư vấn
Ngành Tài chính - Ngân hàng
KPMG Việt Nam

Trần Hữu Tuấn

Giám đốc
Khối tư vấn
Ngành Tài chính - Ngân hàng
KPMG Việt Nam