Trong một năm với nhiều thay đổi không ngừng do căng thẳng địa chính trị và môi trường kinh tế không chắc chắn, các CEO tiếp tục đối mặt với những thách thức và cơ hội liên tục thay đổi. Với những thay đổi chóng mặt trong toàn ngành, chúng tôi đã khảo sát 134 CEO bảo hiểm trong khuôn khổ Báo cáo Triển vọng CEO của KPMG, để thu thập những hiểu biết chuyên sâu và quan điểm của họ trong việc duy trì sự phù hợp và dẫn trước đối thủ bằng cách vượt qua những vấn đề ảnh hưởng đến ngành bảo hiểm trong 3 năm tới.

Download PDF

Báo cáo Triển vọng CEO Bảo hiểm năm 2022

Tìm ra các xu hướng chính ảnh hưởng đến ngành bảo hiểm và những ưu tiên trong 3 năm tới.Tải về bản PDF Tiếng Anh (560 KB) ⤓Tải về bản PDF Tiếng Việt (1.3 MB) ⤓KPMG!
90 %

CEO bảo hiểm tin rằng suy thoái kinh tế có thể xảy ra trong 12 tháng tới

KPMG!
87 %

thể hiện sự tự tin về triển vọng tăng trưởng trong ngành so với tổ chức của chính họ

KPMG!
77 %

có chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số để duy trì tính phù hợp và cạnh tranh

KPMG!
59 %

nhận thấy nhu cầu từ các bên liên quan về báo cáo và tính minh bạch liên quan đến các vấn đề ESG ngày càng tăng

KPMG!
77 %

cho rằng tổ chức của họ đang chịu thêm áp lực phải tăng cường báo cáo về các khoản đóng góp thuế toàn cầu

KPMG!
78 %

tin rằng họ có trách nhiệm thúc đẩy tính di động xã hội tốt hơn

(Nguồn dữ liệu: Báo cáo Triển vọng CEO năm 2022 của KPMG, KPMG International, phát hành tháng Mười năm 2022)

Kết nối với các chuyên gia