Nguyễn Tuấn Hồng Phúc

Phó Tổng Giám đốc, Bộ phận Tư vấn về Khách hàng và Vận hành, Trưởng Khối Tư vấn Ngành Viễn thông, Truyền thông & Công nghệ

KPMG Việt Nam