Khối tư vấn ngành Hàng tiêu dùng của KPMG tại Việt Nam cung cấp dịch vụ cho các khách hàng thuộc các lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng lâu bền và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), cũng như hàng xa xỉ.

Tại KPMG, điều quan trọng đối với chúng tôi là làm việc với khách hàng để xây dựng các bước chiến lược nhằm chuyển đổi doanh nghiệp thành công. Chúng tôi làm việc với quý vị để thích nghi và tận dụng các xu hướng được định hình bởi môi trường luôn thay đổi nhanh hiện nay.

Với kinh nghiệm sâu rộng về ngành cùng với khả năng hỗ trợ kỹ thuật và kiến thức chuyên sâu, các chuyên gia giỏi nghiệp vụ của chúng tôi là đội ngũ hàng đầu trong cung cấp dịch vụ kiểm toán, thuế, pháp lý và tư vấn để đáp ứng các nhu cầu đặc thù của các công ty hàng tiêu dùng.

Liên hệ chúng tôi

Kết nối cùng chúng tôi