Hồ Thị Bích Hạnh

Phó Tổng Giám đốc, Bộ phận Thuế doanh nghiệp, Trưởng Khối Tư vấn Ngành Hàng tiêu dùng

KPMG Việt Nam

Bà Hạnh có hơn 23 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực tư vấn về các vấn đề thuế, doanh nghiệp và luật pháp cho các khách hàng bao gồm các tổ chức đa quốc gia, tổ chức tài chính nước ngoài, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và địa phương tại Việt Nam.

Bà Hạnh có kiến ​​thức và kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực tư vấn thuế, thẩm định thuế, mua bán và sáp nhập, thoái vốn và tái cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn cấu trúc cho nhiều tập đoàn Việt Nam và công ty nước ngoài trong các ngành khác nhau như:

 • Tư vấn cơ cấu tài chính và mua lại, các dự án thẩm định, cung cấp tư vấn lập kế hoạch thuế về chiến lược rút lui và đơn giản hóa cơ cấu doanh nghiệp, hợp nhất và sáp nhập để tối ưu hóa chi phí quản lý và ưu đãi thuế
 • Tư vấn và tham gia vào các thủ tục chuyển đổi kinh doanh của các công ty nước ngoài như phân tích ưu nhược điểm của thuế đối với mô hình kinh doanh cũ và mới và các vấn đề liên quan, xem xét và cho ý kiến ​​về các hợp đồng với bên thứ ba của công ty, hỗ trợ thanh lý thuế đối với cơ cấu kinh doanh cũ , lời khuyên về hàm ý thuế và lập kế hoạch áp dụng cho cấu trúc kinh doanh mới, v.v.
 • Tư vấn về việc mua lại tài sản, mua lại doanh nghiệp bao gồm khuyến nghị về các ý tưởng khả thi để hiệu quả thuế

Bà Hạnh giúp khách hàng trình bày các luận điểm / luận cứ kỹ thuật trong quá trình điều tra, kiểm toán của cơ quan thuế và kiến ​​nghị với cơ quan thuế trung ương và cấp bộ để được hướng dẫn thuận lợi và thiết thực

Với kinh nghiệm làm việc dày dặn, Bà Hạnh hiểu biết sâu rộng về hệ thống pháp luật Việt Nam về thuế, ngân hàng, ngoại hối, đầu tư và lao động và thực tiễn của chính quyền địa phương và quốc gia trong việc thực hiện các quy định. Bà tham gia vào các nhóm công tác khác nhau để đóng góp ý kiến ​​/ khuyến nghị và tạo điều kiện giao tiếp với các nhà hoạch định chính sách để phát triển hệ thống quản lý và thuế ở Việt Nam

Các cam kết gần đây về tư vấn thuế và thẩm định về ngân hàng, bảo hiểm, thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến và các dịch vụ tài chính khác là:

 • Cung cấp dịch vụ tư vấn thuế và tuân thủ thuế cho AIG, Công ty bảo hiểm nhân thọ ACE, Công ty bảo hiểm nhân thọ Sun của Canada, ngân hàng An Bình, UOB, CBA, JPMG, HSBC, Woori, Vina Siam, Taipei Fubon, First Commercial, Mega
 • Hỗ trợ thanh tra thuế và kiến ​​nghị với AIG, ngân hàng First Commercial, HSBC, Taipei Fubon, Vina Siam, Woori
 • Tư vấn về cơ cấu kinh doanh tại Việt Nam cùng với hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi bao gồm thanh lý thuế cho ngân hàng Woori, Vina Siam, Taipei Fubon, CBA
 • Chỉ đạo nhóm thực hiện các dự án thẩm định về thuế trong thương vụ M&A liên quan đến dịch vụ tài chính, thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến cho Century Tokyo, PCG Group, Fullerton, BC Card
 • Cử nhân Tài chính Kế toán

 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Hawaii (Hoa Kỳ)

 • Thành viên của Kế toán Công chứng (Úc)

 • Ủy viên Hội đồng Tư vấn Thuế Việt Nam, Bộ Tài chính, Việt Nam

 • Thành tích được Bộ Tài chính Việt Nam khen thưởng về đóng góp xây dựng Luật và Quy định thuế Việt Nam