Với kinh nghiệm sâu rộng, những hiểu biết tường tận về ngành và hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, KPMG Việt Nam là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kiểm toán, thuế, pháp lý và tư vấn nhằm đáp ứng các nhu cầu đặc thù của các nhà xây dựng chính sách, các nhà cung cấp và các đối tượng chi trả cho dịch vụ y tế và ngành khoa học đời sống.

Hằng ngày, các nhân viên của chúng tôi đều làm những công việc vượt lên trên hoặc ra ngoài phạm vi thông thường để bảo đảm rằng những gì họ làm tại KPMG sẽ mang lại sự tự tin và mở đường cho thay đổi.

Để giúp được khách hàng đáp ứng các thách thức trong kinh doanh, đòi hỏi KPMG phải có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu trong các ngành mà khách hàng hoạt động. Chúng tôi huy động kiến thức chuyên gia trong các lĩnh vực chính yếu của ngành y tế và khoa học đời sống – giúp cho các chuyên gia của chúng tôi có khả năng mang những đánh giá chuyên sâu về các thách thức, cơ hội của thị trường từ lĩnh vực này đến lĩnh vực khác để chia sẻ những thông lệ tốt nhất và phương pháp tư duy hàng đầu.

Liên hệ chúng tôi

Kết nối cùng chúng tôi