Ngành Ngân hàng và Thị trường vốn

Chúng tôi huy động kiến thức và kinh nghiệm của các công ty thành viên của KPMG trên toàn cầu để giúp các ngân hàng quản lý các thách thức họ đang phải đối mặt. Với những kinh nghiệm và kiến thức chuyên ngành dồi dào, các chuyên gia về ngân hàng của chúng tôi có khả năng gia tăng giá trị cho doanh nghiệp của quý vị. Yêu cầu vốn cao hơn, xu hướng đơn giản hóa cấu trúc pháp lý, chênh lệch giá mua bán ngày càng thu hẹp, chi phí tuân thủ luật định ngày càng cao và sự biến động khó lường của thị trường chỉ là một số trong các thách thức mà các ngân hàng bán lẻ và ngân hàng đầu tư phải đối mặt trong thời đại mới này. Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho các ngân hàng bán lẻ, các thị trường vốn, các sở giao dịch chứng khoán, các tổ chức trung gian tài chính (các trung tâm thanh toán bù trừ) cũng như các ngân hàng bán buôn tại cả ba cấp địa phương, quốc gia và quốc tế.

Chúng tôi mong muốn có cơ hội thảo luận về cách thức mà các công ty thành viên của KPMG có thể giúp doanh nghiệp của quý vị đạt được các mục tiêu, vì vậy xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây khi quý vị có bất cứ câu hỏi nào.