Warrick Cleine

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành | Trưởng Khối Tư vấn Thương vụ, Thuế và Luật

KPMG Việt Nam

Warrick là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành, đồng thời là Trưởng Bộ phận Tư vấn, Thuế và Pháp lý của KPMG Việt Nam và Cam-pu-chia. Ông là cố vấn thuế tại Việt Nam trong hơn 20 năm, và được công nhận là một trong những chuyên gia tư vấn về thuế hàng đầu của Việt Nam.  Ông bắt đầu sự nghiệp tư vấn thuế sau khi tốt nghiệp đại học năm 1992, và chuyển đến sinh sống và làm việc tại Việt Nam từ năm 1998. Ông sở hữu kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng về tư vấn & tuân thủ thuế, giải quyết tranh chấp thuế, quản trị doanh nghiệp & các vấn đề cơ cấu.  Ông đã tham gia tư vấn cho hàng loạt giao dịch doanh nghiệp tại Việt Nam và Cam-pu-chia.

Khách hàng của Warrick bao gồm các công ty đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam đến từ châu Âu, châu Á, và Mỹ, trong lĩnh vực tài chính, sản xuất, tài nguyên thiên nhiên, công nghệ kỹ thuật và công nghiệp hàng tiêu dùng.

Warrick được cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam biết đến và tôn trọng. Ông có nhiều kinh nghiệm làm việc với chính quyền các cấp của Chính phủ, và cũng là diễn giả thường xuyên trên các phương tiện truyền thông Việt Nam về các vấn đề thuế và kinh doanh.

Ông từng đứng đầu Bộ phận Thuế KPMG khu vực Châu Á – Thái Bình Dương từ năm 2010 đến năm 2016, và sau đó là Lãnh đạo toàn cầu thị trường tăng trưởng cao về thuế. Ông từng là thành viên của Nhóm chỉ đạo thuế quốc tế KPMG từ năm 2010 và hiện đang là thành viên của Hội Đồng Toàn cầu & thành viên của Ủy Ban Châu Á – Thái Bình Dương của KPMG.

KPMG đã được Bộ Tài Chính Việt Nam công nhận cho những đóng góp trong lĩnh vực Tài chính, và đã đạt giải thưởng Công ty Thuế Việt Nam của năm, gần đây nhất là năm 2020, bởi Tạp chí International Tax Review.

Ngoài KPMG, Warrick còn là Chủ tịch Phòng Thương mại New Zealand tại Việt Nam, Chủ tịch Ủy Ban Vận động Anh quốc tại Việt Nam (BCAC), Giáo sư Danh dự bộ môn Quản trị Kinh Doanh, trường Đại học RMIT Việt Nam, và Cố vấn Danh dự của Quỹ Châu Á New Zealand.

  • Cử nhân Thương mại, Đại học Canterbury, New Zealand

  • Thành viên Hội Kế toán viên công chứng Úc và New Zealand (CAANZ)

  • Thành viên Hội Kế toánh/Kiểm toán viên công chứng, Bộ Tài chính, Việt Nam