Đổi mới kỹ thuật số. Biến động địa chính trị và thị trường. Nhu cầu giảm phát thải carbon ngày càng tăng.

Các tổ chức thuộc ngành năng lượng, tài nguyên thiên nhiên và hóa chất đang phải đối mặt với sự biến chuyển không ngừng do những yếu tố trên cũng như các yếu tố khác gây ra. Họ đang tìm cách điều chỉnh hoạt động kinh doanh của mình, đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng và tận dụng các cơ hội mới.

KPMG Việt Nam có thể giúp các khách hàng thuộc ngành năng lượng, tài nguyên thiên nhiên và hóa chất chuẩn bị cho những thay đổi lường trước và không lường trước được.

Chúng tôi có kinh nghiệm giúp khách hàng vượt qua khó khăn và thích ứng với thay đổi. Bất cứ yêu cầu gì từ tổ chức của khách hàng, KPMG sẵn sàng đáp ứng.

Đội ngũ của chúng tôi bao gồm các chuyên gia trong ngành có kinh nghiệm làm việc từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi có một mục tiêu chung, đó là bảo vệ tương lai cho doanh nghiệp và chuẩn bị hành trang cho khách hàng tới tương lai của ngành năng lượng.

Liên hệ chúng tôi

Kết nối cùng chúng tôi