Thâm nhập thị trường mang lại nhiều cơ hội cho những nhà đầu tư mới nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro không xác định. Bằng cách tiếp cận tích hợp, dịch vụ thâm nhập thị trường của KPMG có thể cung cấp những kiến thức về các vấn đề pháp lý, tài chính, thuế và thương mại của Việt Nam, giúp doanh nghiệp phát hiện ra các cơ hội và quản trị rủi ro.

Các chuyên gia của KPMG có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình đưa ra quyết định đầu tư và tư vấn về một chuỗi các vấn đề bao gồm:

  • Thị trường Việt Nam có phải là lựạ chọn đúng đắn với doanh nghiệp của quý khách?
  • Những rủi ro tiềm ẩn phát sinh từ môi trường thuế, pháp lý và thương mại của nước sở tại là gì?
  • Doanh nghiệp của quý khách có thể lựa chọn cách thâp nhập thị trường nào (gồm cả cơ cấu đầu tư)?
  • Doanh nghiệp của quý khách nên đầu tư ở khu vực nào tại Việt Nam, những ưu đãi về đầu tư và thuế nào có thể được chấp thuận?
  • Cách thức đầu tư như thế nào? Cơ cấu về thuế, pháp lý và cấu trúc hoạt động nào phù hợp nhất với mô hình kinh doanh của quý khách tại Việt Nam?
  • Giới thiệu tới các doanh nghiệp địa phương đang tìm kiếm nhà đầu tư quốc tế hoặc đang muốn rút khỏi hoạt động kinh doanh bằng cách tiến hành giao dịch mua bán.
 

 KPMG có thể giúp khách hàng như thế nào?

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp dịch vụ tư vấn kết hợp các mảng dịch vụ của KPMG nhằm tạo thuận lợi cho quá trình thu thập thông tin và đưa ra quyết định của khách hàng. Dịch vụ thâm nhập thị trường của chúng tôi có thể hỗ trợ trong mảng chiến lược, phân tích thâm nhập thị trường, cơ cấu thuế và pháp lý cũng như cung cấp dịch vụ soát xét pháp lý cho các thương vụ mua bán mới.

 

Các dịch vụ về Pháp lý

Dịch vụ khác