Nguyễn Thanh Hòa

Luật sư điều hành, Công ty Luật KPMG

KPMG Việt Nam

Luật sư Hòa đã có hơn 21 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực Pháp lý và Thuế tại Việt Nam, bao gồm hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý và Thuế tại KPMG Việt Nam và 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn và Thuế tại một công ty Big Four khác tại Việt Nam. Luật sư Hòa đã từng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý và thuế đa dạng cho nhiều công ty đa quốc gia và công ty trong nước thuộc các lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

Luật sư Hòa hiện đang giữ cương vị Lãnh đạo bộ phận Gia nhập Thị trường cũng như Tái cấu trúc Doanh nghiệp của KPMG Luật tại Việt Nam. Ông đã tư vấn và hỗ trợ nhiều doanh nghiệp nước ngoài trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong việc gia nhập và/hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Lĩnh vực tập trung hoạt động của Hòa bao gồm các dịch vụ Bán lẻ & Tiêu dùng, Sản xuất Công nghiệp, Chăm sóc sức khỏe & Dược phẩm và Bất động sản.

Luật sư Hòa cũng có nhiều kinh nghiệm làm việc trong các nhóm quốc tế cho nhiều dự án bao gồm các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp từ KPMG Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Mỹ, Thái Lan, v.v.

Lĩnh vực tư vấn:

  • Gia nhập Thị trường
  • Tái cấu trúc Doanh nghiệp
  • Tài chính và Ngân hàng
  • Thạc sĩ Luật, Đại học West of England, Vương quốc Anh

  • Cử nhân Luật, Đại học Luật, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • Cử nhân, Đại học khoa học xã hội và nhân văn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • Luật sư hành nghề tại Việt Nam

  • Hòa giải viên Trung tâm giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR)

  • Thành viên Liên Đoàn Luật sư Việt Nam