Đội ngũ chuyên gia toàn diện cùng những phát kiến công nghệ độc quyền của KPMG sẽ hỗ trợ khách hàng tập trung vào các động lực thúc đẩy giá trị, những rủi ro dễ gặp phải, cùng những cơ hội tạo ra sự thấu hiểu từ đó khai thác giá trị và nhận ra được tiềm năng của mình.  

 

Và chúng tôi có thể giúp khách hàng:

  • Thẩm định Tài chính
  • Thẩm định Tư vấn Kế toán
  • Thẩm định về Tư pháp/Tính Liêm chính
  • Thẩm định Công nghệ thông tin
  • Thẩm định Nhân sự
  • Thẩm định Thuế
  • Thẩm định Thương mại
  • Thẩm định Pháp lý
  • Thẩm định Hoạt động
  • Thẩm định Tiêu chuẩn Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG)

Các Dịch vụ Tư vấn thương vụ

Dịch vụ khác