Với suy nghĩ và quan điểm của một nhà đầu tư, KPMG sẽ cung cấp cho khách hàng những thông tin và hiểu biết sát thực hơn nhằm mang lại những kết quả tốt hơn cho thương vụ. Dựa trên kinh nghiệm chuyên sâu về các lĩnh vực, cũng như kiến thức kinh doanh toàn diện và nguồn nhân lực toàn cầu, phương pháp tiếp cận của chúng tôi kết hợp dữ liệu, kỹ năng phân tích và công nghệ với nhau để tối đa hóa giá trị của các thương vụ một cách nhanh chóng.

Với tư cách là một đối tác thực sự, KPMG sẽ hỗ trợ khách hàng:

  • công bố và phân tích dữ liệu thu thập từ nhiều nguồn khác nhau
  • nhanh chóng xác định những phạm vi kinh doanh đòi hỏi phân tích kỹ lưỡng hơn
  • xem xét đối tượng mục tiêu tại môi trường thực tế trong khoảng thời gian ngắn
  • tăng cường tính minh bạch và giúp cho thương vụ diễn ra suôn sẻ.

Phương pháp tiếp cận và những công cụ hỗ trợ của KPMG sẽ làm nổi bật những vấn đề vướng mắc cần được giải quyết, kể cả trong khoảng thời gian hạn chế, giúp khách hàng tự tin đưa ra những quyết định chính xác nhất trong suốt quy trình của thương vụ

Phân tích chuyên sâu

KPMG sẽ hỗ trợ khách hàng thu thập những thông tin quan trọng từ nguồn dữ liệu trực tuyến dàn trải trên mạng và từ các nguồn thông tin nội bộ để hỗ trợ những cuộc thảo luận, đàm phán về thẩm định giá, đàm phán về giá mua bán, xây dựng kế hoạch dựa trên những căn cứ thực tế và trung thực v.v…

Tải dữ liệu dưới dạng PDF (PDF 570 KB)

Phân tích Lợi nhuận mang tính Chiến lược (SPI)

KPMG đưa ra những phân tích chi tiết về cách thức doanh nghiệp tiến hành hoạt .động kinh doanh và tạo ra lợi nhuận. Chúng tôi tạo điều kiện cho bên mua và bên bán đánh giá mức độ hiệu quả của riêng từng mảng kinh doanh một cách nhanh chóng và chính xác, và từ đó có một cái nhìn toàn cảnh rõ ràng từ các báo cáo tài chính khác nhau.

Tải dữ liệu dưới dang PDF (PDF 719 KB)

Công cụ Benchmarking Plus

KPMG giúp khách hàng nắm bắt các thông tin và dữ liệu chuyên sâu ngoài những nguồn thông tin được công bố phổ biến. Công cụ Benchmarking Plus của chúng tôi sẽ khai thác thông tin từ nguồn dữ liệu độc quyền của KPMG về các thương vụ thuộc nhiều ngành nghề đa dạng khác nhau.

Download PDF (PDF 1.2 MB)

Kết nối với chúng tôi

Các Dịch vụ Tư vấn thương vụ

Dịch vụ khác