Trong trường hợp khách hàng đang cân nhắc bán một doanh nghiệp, đội ngũ chuyên gia toàn diện của KPMG sẽ hỗ trợ khách hàng nêu và trả lời những câu hỏi phù hợp xuyên suốt quy trình thoái vốn, từ bước xây dựng chiến lược thoái vốn đảm bảo tối đa hóa giá trị, cho đến bước nâng cao hiệu quả kinh doanh của phần doanh nghiệp được giữ lại.

Khi đề cập tới việc bán một doanh nghiệp, một chiến lược thành công đòi hỏi phải quản lý danh mục đầu tư một cách chủ động và có kế hoạch tốt cho quy trình thoái vốn. Là một nhà tư vấn độc lập, KPMG sẽ hỗ trợ khách hàng:

  • Phân tích danh mục đầu tư kinh doanh của khách hàng để tối đa hóa giá trị cho các cổ đông
  • Đánh giá các chiến lược thoái vốn
  • Chuẩn bị cho doanh nghiệp thoái vốn
  • Triển khai một quy trình thoái vốn hiệu quả
  • Giảm thiểu các rủi ro giao dịch
  • Nâng cao hiệu quả hoạt động của phần doanh nghiệp còn giữ lại.

Đội ngũ chuyên gia của KPMG sẽ giúp khách hàng nêu và trả lời những câu hỏi trọng yếu một cách chắc chắn xuyên suốt những giai đoạn then chốt trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thoái vốn.

 

Xây dựng chiến lược cho danh mục đầu tư: Làm thế nào để doanh nghiệp tối đa hóa giá trị cho các cổ đông?

KPMG hỗ trợ khách hàng phân tích giá trị hiện tại và tiềm năng của danh mục đầu tư, phát triển các phương án thoái vốn, đánh giá bối cảnh kinh doanh bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp bên cạnh các phương án tiềm năng có thể hỗ trợ cho các phương án thoái vốn của khách hàng.

 

Phương án thoái vốn: Đâu là chiến lược thoái vốn phù hợp với doanh nghiệp để tối đa hóa giá trị cho cổ đông?

KPMG hiểu và có thể xây dựng một “câu chuyện” có sức mạnh và truyền tải hiệu quả tới bên mua dựa trên những tiêu chuẩn định tính, định lượng của tài sản và qua những tiềm năng cải thiện về mặt doanh thu cũng như chi phí. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn phương pháp định giá, xác định và sàng lọc đúng người mua, thay mặt khách hàng liên hệ với bên mua, điều chỉnh giá trị của doanh nghiệp sao cho phù hợp với kỳ vọng của bên mua và đảm bảo khách hàng có đủ các thông tin cần thiết để đáp ứng được các nhà thầu tiềm năng, hỗ trợ quá trình bán.

 

Chuẩn bị thoái vốn: Doanh nghiệp cần chuẩn bị như thế nào để thoái vốn khỏi thị trường?

KPMG có thể đảm bảo rằng các nhà đầu tư của khách hàng sẽ có đầy đủ thông tin cần thiết và giảm thiểu tối đa rò rỉ giá trị trong giai đoạn phân tách doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ thực hiện phân tích cơ cấu mua bán hợp lý nhất và phác thảo các bước cần thiết giúp nhà thầu nắm được những vấn đề về chi phí cũng như lợi nhuận tiềm năng.

 

Triển khai thương vụ: Làm thế nào để doanh nghiệp có thể hoàn thành thương vụ với mức giá hợp lý?

KPMG hỗ trợ khách hàng chiến lược quản lý thương vụ bằng cách lập kế hoạch phân tách doanh nghiệp kỹ lưỡng, xác định thông tin theo yêu cầu của nhà thầu cũng như các quy định liên quan. Hỗ trợ đánh giá mức giá đưa ra và đảm bảo giá trị thỏa thuận thuận lợi cho khách hàng.

 

Giai đoạn trước khi đóng thương vụ: Liệu doanh nghiệp đã sẵn sàng đóng thương vụ?

KPMG sẽ kiểm soát quá trình đóng thương vụ bằng cách chuẩn bị danh sách các hoạt động để tiến hành đóng thương vụ, xác định các yêu cầu về pháp lý, củng cố các kế hoạch phân tách doanh nghiệp và xác minh những vấn đề mà bên mua cần hỗ trợ.

 

Giai đoạn hậu đóng thương vụ: Làm thế nào để doanh nghiệp có thể nắm giữ những giá trị được tạo ra?

KPMG sẽ giúp khách hàng đóng thương vụ một cách hiệu quả, đạt được kết quả thực tiễn bằng cách hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu đóng thương vụ, giúp nhà đầu tư hoàn thành hợp đồng chuyển giao (TSAs) và thực hiện kế hoạch giảm thiểu chi phí còn lại trong hoạt động kinh doanh của phần doanh nghiệp được giữ lại.

 

Đội ngũ chuyên gia Tư vấn Thương vụ của chúng tôi là những chuyên gia tiên tiến, những người có thể giúp khách hàng đưa ra quyết định đúng đắn xuyên suốt quá trình bằng việc kết hợp kiến thức chuyên sâu cùng tầm nhìn xa xuất phát từ kinh nghiệm sẵn có, qua đó tối đa hóa giá trị cổ đông. Từ việc đánh giá các lựa chọn ban đầu về giá trị thuộc danh mục đầu tư đến việc nắm bắt các rủi ro tiềm ẩn, lợi nhuận của việc thoái vốn và giảm thiểu rò rỉ giá trị, chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình tối đa hóa giá trị cổ đông và thực hiện thương vụ với ít ảnh hưởng nhất tới các hoạt động kinh doanh còn lại.

Các Dịch vụ Tư vấn thương vụ

Dịch vụ khác