Trong thời đại mà dữ liệu đã trở thành một phần quan trọng trong mọi hoạt động vận hành, các doanh nghiệp đang tạo ra hoặc đang thu thập rất nhiều dữ liệu từ chuỗi giá trị của họ. Tuy nhiên, việc có khả năng truy cập vào một lượng lớn dữ liệu không đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định sáng suốt dựa trên những dữ liệu này. Nhiều doanh nghiệp đang gặp phải những thách thức trong việc phân tích và diễn giải thông tin từ lượng dữ liệu khổng lồ mà họ sở hữu và chuyển đổi chúng thành các quyết định kinh doanh để thúc đẩy Hiệu suất vận hành.

Những điều sau đây có đang diễn ra tại doanh nghiệp của bạn không?

  • Bạn dành rất nhiều thời gian và công sức cho việc thu thập và liên kết dữ liệu để tiến hành phân tích thông tin
  • Mặc dù bạn đã xem xét tất cả các dữ liệu sẵn có trước khi đưa ra quyết định, kết quả vẫn nằm ngoài dự tính khiến bạn luôn phải giải quyết các vấn đề về vận hành một cách gấp rút
  • Bạn cảm thấy mệt mỏi với việc quản lý Chuỗi cung ứng của mình một cách thụ động thay vì chủ động thúc đẩy công việc

Nếu câu trả lời là CÓ thì bạn cần một công cụ phân tích nâng cao để giúp bạn liên kết dữ liệu trong Chuỗi cung ứng của mình và thúc đẩy các quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu một cách hiệu quả.

Công cụ Phân tích Chuỗi cung ứng Nâng cao (Advanced Supply Chain Analytics - ASCA) của chúng tôi có thể giúp bạn liên kết dữ liệu từ nhiều nguồn xuyên suốt Chuỗi cung ứng trong hoạt động Vận hành (như Quản lý bán hàng, Lập kế hoạch Chuỗi cung ứng, Mua sắm, Sản xuất, Quản lý kho & hàng tồn kho), sắp xếp dữ liệu đó thành các chiều phân tích như mong muốn để tạo nên các góc nhìn có ý nghĩa nhằm cải thiện khả năng hiển thị và quản lý hiệu suất Chuỗi cung ứng.

Bạn không còn phải liên tục xác thực lại dữ liệu của mình nữa. Với một nguồn dữ liệu duy nhất xuyên suốt toàn bộ Chuỗi cung ứng, bạn sẽ tự tin đưa ra các quyết định chính xác.

Bằng việc đưa các hiểu biết chuyên sâu của chúng tôi về lĩnh vực quản lý Chuỗi cung ứng vào trong phương thức diễn giải dữ liệu của công cụ, các xu hướng về hiệu suất Chuỗi cung ứng sẽ được làm nổi bật, bạn sẽ dễ dàng nắm bắt được “Điều gì đã xảy ra?”, “Điều gì sẽ xảy ra?” và “Ta nên làm gì?”. Thông tin có được từ dashboard của chúng tôi có thể cung cấp khả năng hiển thị Chuỗi cung ứng tốt hơn, từ đó hỗ trợ việc ra quyết định dựa trên dữ liệu hiệu quả hơn và cuối cùng là giúp cải thiện hiệu suất Chuỗi cung ứng.

KPMG có thể giúp bạn như thế nào?

Chúng tôi cung cấp một phương pháp triển khai tập trung vào việc giúp các doanh nghiệp điều chỉnh dashboard phù hợp theo định hướng kinh doanh, đồng thời tích hợp với các thông lệ tiên tiến trong việc quản lý Chuỗi cung ứng.

Download PDF

Công cụ Phân tích Chuỗi cung ứng Nâng cao (ASCA)

Tìm hiểu thêm những dịch vụ KPMG Việt Nam cung cấpTải về PDF Tiếng Anh (539 KB) ⤓Tải về PDF Tiếng Việt (782 KB) ⤓

Liên hệ chúng tôi

Võ Thụy Đoan Trang

Giám đốc
Bộ phận Tư vấn
Chiến lược Khách hàng & Chuỗi cung ứng
KPMG Việt Nam

E trangdvo@kpmg.com.vn

Quyền Ánh Ngọc

Phó Giám đốc
Bộ phận Tư vấn
Chiến lược Khách hàng & Chuỗi cung ứng
KPMG Việt Nam

E nquyen@kpmg.com.vn

Pratiksha Bhanti

Phó Giám đốc
Bộ phận Tư vấn
Chiến lược Khách hàng & Chuỗi cung ứng
KPMG Việt Nam

E pbhanti@kpmg.com.vn