Khám phá những cập nhật mới nhất về Thuế và Pháp luật liên quan đến Doanh nghiệp, Thị trường và các Hoạt động Chuyên môn, đồng thời tìm hiểu thêm về các dịch vụ của KPMG.

Tháng Mười Một

Bản tin nhanh về Thuế - Nghị quyết Áp dụng Thuế Tối thiểu Toàn cầu EN | VN | CN | JP
Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng 11 năm 2023
 EN | VN

Tháng Mười

Cập nhật Pháp luật - Trung tâm Dữ liệu và Điện toán Đám mây: Tìm hiểu các quy định hiện hành và trong tương lai (Phần 1) EN
Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng 10 năm 2023 
EN | VN

Tháng Chín

Bản tin nhanh về Xuất nhập cảnh và Lao động - Nghị định số 70 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152 EN | VN | CN
Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng 9 năm 2023 
EN | VN

Tháng Tám

Bản tin cập nhật Pháp luật - Một số quy định mới về việc cho vay theo Thông tư 06 tạm ngưng hiệu lực thi hành EN | VN
Bản tin cập nhật Pháp luật - Quy định mới về việc cho vay ảnh hưởng đến kế hoạch huy động vốn của nhà đầu tư 
EN | VN
Bản tin nhanh về Xuất nhập cảnh và Lao động - Nghị quyết tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ 15/08/2023 
EN | VN | CN
Bản tin cập nhật Pháp luật - Dự thảo lần 3 Nghị định Quy định Xử phạt vi phạm Hành chính trong lĩnh vực An ninh mạng 
EN | VN CN

Tháng Bảy

Bản tin Cập nhật Pháp luật - Tháng 7 năm 2023 EN | VN
Bản tin nhanh về Thuế - Tăng cường công tác hoàn Thuế Giá trị Gia tăng cho doanh nghiệp 
EN | VN | CN
Bản tin nhanh về Xuất nhập cảnh và Lao động - Luật sửa đổi bổ sung tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh và cư trú tại Việt Nam 
EN | VN | CN
Bản tin nhanh về Hải quan - Tháng 7 năm 2023 
EN | VN | CN
Bản tin nhanh về Thuế - Nghị định 44 về giảm thuế giá trị gia tăng vào 6 tháng cuối năm 2023
EN | VN | CN

Tháng Sáu

Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng Sáu 2023 EN | VN
Cập nhật Pháp luật - Nghị định 17/2023/NĐ-CP EN

Tháng Năm

Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng Năm 2023 EN | VN

Tháng Tư

Bản tin nhanh về Pháp luật - Nghị định 13 về Bảo vệ Dữ liệu cá nhân EN | VN
Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng Tư 2023 EN | VN

Tháng Ba

Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng Ba 2023 EN | VN
Bản tin nhanh về Thuế - Việt Nam ký Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế, giải quyết trốn thuế và kế hoạch áp dụng BEPS Trụ cột 2 từ giai đoạn 2024/2025 EN 

Tháng Hai

Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng Hai 2023 EN | VN
Cập nhật Pháp luật về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân EN | VN
Định hướng của Bộ Tài chính về thanh tra, kiểm tra thuế năm 2023 EN | VN | CN

Tháng Một

Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng Một 2023 EN | VN | CN
Bản tin về Xuất nhập cảnh và Lao động - Nghị quyết 105 hết hiệu lực và những ảnh hưởng tới thủ tục dành cho giấy phép lao động cho lao động nước ngoài 
EN | VN | CN

Tháng Mười Hai

Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng Mười Hai EN | VN
Bản tin nhanh về Xuất nhập cảnh ngày 14 tháng 12 
EN | CN
Bản tin nhanh về Xuất nhập cảnh - Sự trở lại của các chuyến Công tác: Các doanh nghiệp cần chuẩn bị thế nào cho các vấn đề về tuân thủ liên quan tới việc Công tác 
EN

Tháng Mười Một

Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng Mười Một EN | VN
Bản tin nhanh về Thuế - Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của nhà cung cấp nước ngoài và trong nước 
EN | VN | CN
Bản tin nhanh về Thuế - Thông tư 67/2022/TT-BTC về Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ 
EN | VN | CN
Bản tin nhanh về Nhập cư -  Các thay đổi liên quan tới quy trình xin giấy phép lao động EN | CN
Bản tin nhanh về Thuế - Nghị định 91/2022/ND-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP EN | VN

Tháng Mười

Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng Mười EN | VN

Tháng Chín

Bản tin nhanh về Pháp luật - Tháng Chín EN | VN CN
Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng Chín 
EN | VN CN

Tháng Tám

Bản tin cập nhật Thuế - Tháng Tám EN | VN CN
Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng Tám 
EN | VN
Bản tin nhanh về Nhập cư - Tháng Tám 
EN CN

Tháng Bảy

Bản tin nhanh về Thuế - Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế Giá Trị Gia Tăng EN | VN
Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng Bảy 
EN | VN CN

Tháng Sáu

Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng Sáu EN | VN | CN
Bản tin nhanh về Thuế - Nghị định 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế trong năm 2022 
EN | VN

Tháng Năm

Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng Năm EN | VN
Bản tin nhanh về Luật - Báo cáo Đầu tư 
EN | VN CN
Bản tin nhanh về Thuế - Tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực Thương Mại Điện Tử 
EN | VN CN
Bản tin nhanh về Thuế - Tăng cường hoạt động thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế 
EN | VN CN
Bản tin cập nhật Thuế - Tháng Năm 
EN | VN CN

Tháng Tư

Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng Tư EN | VN CN

Tháng Ba

Bản tin nhanh về Luật - Các quy định pháp luật mới về bảo vệ môi trường EN | VN
Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng Ba 
EN | VN
Bản tin nhanh về những yêu cầu y tế mới 
EN
Bản tin nhanh về việc tiếp tục áp dụng những quy định về xuất/nhập cảnh trước COVID-19 từ ngày 15/03/2022 
EN CN

Tháng Hai

Bản tin nhanh về Luật - Nghị định số 02/2022/NĐ-CP về Luật Kinh doanh bất động sản EN | VN
Bản tin nhanh về tuân thủ rủi ro nhập cảnh sau COVID-19 (2) 
EN
Bản tin nhanh về Thuế - Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP và 123/2020/NĐ-CP EN | VN CN
Bản tin nhanh về Thuế - Tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan bảo hiểm xã hội 
EN | VN | CN
Bản tin nhanh về Thuế - Việt Nam ký Công ước Đa phương về chống xói mòn cơ sở thuế EN | VN

Tháng Một

Bản tin nhanh về việc dỡ bỏ yêu cầu giấy phép nhập cảnh cho người nước ngoài  EN | CN
Bản tin cập nhật Pháp luật - Tháng Một 
EN | VN | CN
Bản tin nhanh về Thuế - Giảm thuế Giá Trị Gia Tăng và xác định chi phí được trừ đối với các khoản tài trợ phòng chống dịch COVID-19 
EN | VN | CN
Bản tin nhanh về Thuế - OECD ban hành luật mẫu GloBE 
EN
Bản tin cập nhật Thuế và Pháp Luật - Tháng Một 
EN | VN | CN

Trình tìm kiếm văn phòng

Tìm văn phòng KPMG gần bạn. Sử dụng dịch vụ định vị tự động hoặc chọn vị trí trong danh sách.
Hoặc
Không tìm thấy kết quả phù hợp