Theo Công văn số 10039/BTC-TTr ngày 03/10/2022 của Bộ Tài chính ("BTC") về  xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2023, BTC đưa ra một số định hướng thanh tra, kiểm tra việc thực nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước ("NSNN"), cụ thể đối với linh vực chấp hành pháp luật về thuế và hải quan, BTC yêu cầu như sau:

1. Đối với Tổng cục Thuế

 • Tăng cường thanh tra, kiểm tra hành vi chuyển giá, trốn, lậu thuế, phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế, trong đó tập trung vàocác đối tượng sau:
  • Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, rủi ro cao về hóa đơn, các doanh nghiệp phải kiểm tra sau hoàn thuế;
  • Doanh nghiệp hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế, miễn giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần;
  • Doanh nghiệp phát sinh chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án, chia tách, sáp nhập;
  • Doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề mới, đặc thù;
  • Tổ chức tài chính, ngân hàng;
  • Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có dấu hiệu chuyển giá, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, kết quả hoạt động kinh doanh lỗ nhiều năm;
 • Tăng cường quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng ("GTGT"), tránh để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách gây thất thoát NSNN;thanh tra hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp có hoàn thuế lớn, các doanh nghiệp có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.
 • Sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo ("AI") để đối chiếu, kiểm tra, quản lý việc sử dụng hóa đơn.
 • Thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác vào NSNN.

2. Đối với Tổng cục Hải quan

 • Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế đối với doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu với các mặt hàng trọng tâm gồm: Mặt hàng nhập khẩu có thuế suất cao, kim ngạch lớn trong đó chú trọng các mặt hàng có khả năng gian lận về mã số, trị giá, quản lý chính sách mặt hàng, có ảnh hưởng tới sức khỏe con người; có dấu hiệu gian lận về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, antoàn vệ sinh thực phẩm, trị giá, thuế suất;
 • Thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa được miễn thuế theo loại hình ưu đãi đầu tư, doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị từ nước ngoài; xuất khẩu khoáng sản và các sản phẩm có nguồn gốc từ khoáng sản, các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa có xin hoàn thuế lớn, tăng đột biến.

BTC yêu cầu kế hoạch thanh tra, kiểm tra đảm bảo bám sát định hướng nêu trên, có sự phối hợp giữa các tổ chức thanh tra trong ngành Tài chính và các cơ quan hữu quan, tránh chồng chéo, trùng lắp.

Ngoài ra, Tổng Cục Thuế cũng đã phê duyệt danh sách các công ty trong diện thanh kiểm tra thuế năm 2023 của các cục thuế địa phương.

Vui lòng liên hệ với KPMG để được tư vấn chi tiết về tác động của Công văn 10039 và hỗ trợ trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế và hải quan sắp tới.