Một số nhu cầu sử dụng vốn vay bị hạn chế theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 (“Thông tư 39”) quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023 (“Thông tư 06”) ban hành vào cuối tháng 6 năm 2023 và chuẩn bị có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 năm 2023, nay đã tạm ngưng hiệu lực thi hành.

Thông tư 06 đưa ra quy định cấm tổ chức tín dụng không được cho vay đối với một số nhu cầu vay vốn mà ngay sau khi ban hành đã vấp phải những ý kiến trái chiều và phản đối từ các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cụ thể:

  1. góp vốn hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp của các công ty mục tiêu (trong các giao dịch Mua bán & Sáp nhập)
  2. góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư chưa đủ điều kiện kinh doanh; và
  3. để bù đắp tài chính, trừ trường hợp khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
  • bên vay đã tự ứng vốn để thanh toán các chi phí thực hiện dự án mà các khoản chi phí này phát sinh trong thời gian dưới 12 tháng tính đến thời điểm khoản vay được cấp; và
  • bên vay đã tự ứng vốn để thanh toán các chi phí thực hiện dự án mà các khoản chi phí này có sử dụng nguồn vốn vay của tổ chức tín dụng theo phương án sử dụng vốn đã gửi tổ chức tín dụng để được xem xét cho vay trung, dài hạn nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh doanh đó.

Sau khi cân nhắc các đề xuất và ý kiến từ các doanh nghiệp, ngày 23 tháng 8 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) đã ban hành Thông tư số 10/2023/TT-NHNN theo đó tạm ngưng hiệu lực thi hành của các điều khoản quy định về các nhu cầu sử dụng vốn vay không được phép như nêu trên tại Thông tư 06 từ ngày 1 tháng 9 năm 2023 cho đến khi có quy định mới về vấn đề này. Trong lúc đó, NHNN được cho là đang đẩy mạnh tiến độ soạn thảo để ban hành quy định sửa đổi các nội dung này theo hướng giải quyết các quan ngại đã được nêu lên gần đây.

Các nội dung còn lại của Thông tư 06 không bị ảnh hưởng.