Tăng cường công tác hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng cho doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tổng cục Thuế

Ngày 26/05/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 470/CĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp (“Công điện 470”). Đáng lưu ý, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương kiểm tra, đánh giá đôn đốc Tổng cục Thuế (“TCT”) thực hiện ngay, không chậm trễ, hướng dẫn các hồ sơ xem xét xin hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”) một cách nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả cho doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ tại Công điện 470 liên quan đến giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp, TCT đã ban hành Công văn 2099/TCT-KK ngày 26/05/2023, Công văn 2426/TCT-KK ngày 15/06/2023, Công văn 2489/TCT-VP ngày 19/06/2023, yêu cầu các Cục trưởng Cục thuế tập trung chỉ đạo các bộ phận chức năng của Cục thuế đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế, đồng thời tổ chức giám sát quy trìnhxử lý hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định tại Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 679/QĐ-TCT của Tổng Cục thuế ban hành ngày 31/5/2023 có hiệu lực từ ngày 31/5/2023.

Liên quan đến nội dung trên, TCT đã có chỉ đạo các cục thuế cụ thể cho các trường hợp hoàn thuế sau:

  • Với các hồ sơ đã tiếp nhận và được phân loại thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau: khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra hoàn thuế, đảm bảo giải quyết hồ sơ hoàn thuế của NNT đúng thời hạn quy định.
  • Với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đã kiểm tra, xác minh số thuế đủ điều kiện hoàn: khẩn trương ban hành quyết định hoàn thuế.
  • Với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đang kiểm tra, xác minh số thuế đủ điều kiện hoàn: thông báo cho NNT về tiến độ giải quyết hồ sơ, dự kiến thời gian sẽ giải quyết hoàn thuế cho NNT. Đối với số thuế đã có kết quả kiểm tra, xác minh thì khẩn trương giải quyết hoàn thuế cho NNT, không chờ xác minh toàn bộ mới giải quyết.
  • Với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT chưa đủ điều kiện hoàn, không được hoàn hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã chuyển cơ quan điều tra: thông báo bằng văn bản cho NNT được biết.
  • Với các hồ sơ hoàn thuế GTGT đang có vướng mắc, phản ánh của các Hiệp hội, doanh nghiệp: tổ chức đối thoại ngay với Hiệp hội, doanh nghiệp để làm rõ vướng mắc, tổng hợp báo cáo kết quả về TCT; chủ động xử lý, giải quyết các vướng mắc trong thẩm quyền của Cục Thuế. Với các vướng mắc vượt quá thẩm quyền xử lý của Cục Thuế thì báo cáo TCT để được kịp thời hướng dẫn xử lý.
  • Với các hồ sơ hoàn thuế đã tiếp nhận, thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế mà thời gian tiếp nhận trên 40 ngày: Cục trưởng Cục Thuế giao cho bộ phận đầu mối phối hợp và làm việc trực tiếp với các phòng Thanh tra -Kiểm tra và các Chi cục Thuế đang chủ trì giải quyết nhanh hồ sơ hoàn thuế.
  • Với số tiền thuế đã hoàn đang chờ kết quả trả lời, xác minh của các cơ quan có liên quan: cơ quan Thuế phải nêu rõ trong biên bản kiểm tra, kết luận thanh tra về việc chưa đủ căn cứ kết luận số tiền thuể đủ điều kiện hoàn thuế. Khi có kết quả trả lời, xác minh của các cơ quan có liên quan, cơ quan Thuế xác định số tiền thuế đã hoàn không đủ điều kiện được hoàn thuế thì ban hành Quyết định về việc thu hồi hoàn thuế và xử phạt, tính tiền chậm nộp (nếu có).

Vui lòng liên hệ với KPMG để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ trong quá trình hoàn thuế GTGT.