Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức và để góp phần giảm giá hàng hóa, dịch vụ (“HHDV”), thúc đẩy sản xuất kinh doanh và kích cầu tiêu dùng, ngày 24/6/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 101/2023/QH15 về giảm 2% thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”) đối với hầu hết nhóm HHDV đang áp dụng mức thuế suất 10%.

Ngày 30/6/2023, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP (“Nghị định 44”) về chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 101/2023/QH15, cụ thể:

  • Giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm HHDV sau:

‒ Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất (Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 44);

‒ Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 44);

‒ Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin (Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 44).

  • Việc giảm thuế GTGT được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.
  • Mức giảm thuế GTGT áp dụng cho các cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu.

Nghị định 44 có hiệu lực từ ngày 01/07/2023 đến 31/12/2023.

Vui lòng liên hệ KPMG để được tư vấn các vấn đề quý doanh nghiệp đang quan tâm.