Một thương vụ thành công cần lộ trình kiến tạo giá trị rõ ràng. Nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp đều cần cân nhắc đến các yếu tố tạo ra giá trị sau thương vụ như là một phần của giao dịch M&A. Giá trị được kiến tạo này có thể đến từ hiệu suất cộng hưởng sau sát nhập, sự cải tiến trong hoạt động, sức mạnh tài chính hoặc củng cố quản trị doanh nghiệp.

Từ trước khi thương vụ được hoàn tất, chúng tôi đã có thể xác định các cơ hội kiến tạo giá trị đáng kể trong quá trình thực hiện thẩm định tài chính và thương mại.

Kết hợp tầm nhìn kiến tạo giá trị vào công tác thẩm định giúp cho không chỉ các rủi ro tài chính, các điều chỉnh, kế hoạch kinh doanh và triển vọng thị trường, mà cả các cơ hội tăng trưởng, tối ưu hóa lợi nhuận, tiền mặt và vốn lưu động cũng được xem xét.

Kể cả trong các doanh nghiệp đầu ngành với sức mạnh tài chính vững chắc, việc đánh giá khả năng kiến tạo giá trị thông qua khung phương pháp độc quyền của chúng tôi kết hợp cùng phân tích dữ liệu chuyên sâu sẽ mở ra nhiều cơ hội hỗ trợ câu chuyện định giá và vốn chủ sở hữu.

KPMG Việt Nam và Cam-pu-chia hỗ trợ các nhà đầu tư và doanh nghiệp từ cả bên mua và bên bán thực hiện phân tích kiến tạo giá trị nhanh chóng. Sau khi thương vụ hoàn tất, chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp để lên kế hoạch, triển khai và giám sát các sáng kiến đã thống nhất để nắm bắt giá trị một cách nhanh chóng.

Tình huống thực tế

Bối cảnh

 • Khách hàng của chúng tôi là một nhà đầu tư toàn cầu đang tìm cách đầu tư vào một công ty hàng tiêu dùng.
 • Trước khi cam kết đầu tư, nhà đầu tư muốn hiểu thêm về các hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp mục tiêu, sản phẩm và nhà cung cấp theo phân khúc cũng như theo thời gian.
 • Ngoài ra, khách hàng đã yêu cầu chúng tôi tiến hành đánh giá nhanh các cơ hội tối ưu hóa dòng vốn lưu động và EBITDA sau thương vụ.

Tư vấn của KPMG

 • Kiến tạo giá trị được thực hiện như một phần của quá trình thẩm định bao gồm thẩm định tài chính, thẩm định thương mại, thẩm định Môi trường – Xã hội – Quản trị (“ESG”) và thẩm định thuế.
 • Chúng tôi nhanh chóng tổng hợp, xử lý và phân tích dữ liệu giao dịch hàng ngày và dữ liệu P&L hàng tháng của doanh nghiệp mục tiêu để thiết lập và trực quan hóa đánh giá toàn diện về tình hình kinh doanh.
 • Chúng tôi đánh giá hiệu quả của thương hiệu, phân tích tổ hợp cửa hàng theo năm thành lập và vị trí kinh doanh để xác định các mảng hoạt động tốt và yếu kém, đồng thời xác định các nguyên nhân dẫn đến điều này.
 • Trong khi doanh nghiệp nhìn chung có kết quả kinh doanh tốt, một phần đáng kể số cửa hàng và sản phẩm có hiệu suất kém, hoặc thậm chí đang ghi nhận lỗ.
 • Bên cạnh đó, kiểm soát thông tin nhà cung cấp bị rời rạc, có nhiều nhà cung cấp địa phương có các điều khoản, điệu kiện hợp đồng thiếu thống nhất.
 • KPMG phát triển hơn 10 giả thiết cải thiện EBITDA và vốn lưu động, đồng thời lượng hóa các cơ hội hậu thương vụ cho mỗi giả thiết. Chúng tôi đối chuẩn kết quả này với các doanh nghiệp trong ngành để xác thực quy mô của các cơ hội tiềm năng.

Kết quả

 • Cơ hội cải thiện EBITDA giá trị hơn 20 triệu USD đã được xác định qua hơn 10 giả thiết và được xác thực bằng phương pháp đối chuẩn với các doanh nghiệp tương đồng.
 • Chúng tôi phân nhóm các cơ hội theo giá trị mang lại, tính ưu tiên và độ phức tạp để khách hàng nắm được lộ trình và ưu tiên thực hiện.
 • Chúng tôi cung cấp hiểu biết sâu sắc và tư vấn các bước triển khai thực tiễn cho từng giả thiết, cho phép khách hàng làm việc cùng Ban lãnh đạo doanh nghiệp mục tiêu để cải thiện EBITDA và vốn lưu động sau khi hoàn tất thương vụ.

Liên hệ

Tim Kramer

Giám đốc
Trưởng bộ phận Tư vấn Tái thiết và Tái cấu trúc
KPMG Việt Nam

M +84 (0) 917 905 154
E tkramer@kpmg.com.vn
LinkedIn

Trần Ngọc Mai

Trưởng phòng
Bộ phận Tư vấn
Tái thiết và Tái cấu trúc
KPMG Việt Nam

M +84 (0) 903 206 067
E maintran@kpmg.com.vn
LinkedIn

Lê Hải Ly

Trưởng phòng
Bộ phận Tư vấn
Tái thiết và Tái cấu trúc
KPMG Việt Nam

M +84 (0) 932 635 118
E lyhle@kpmg.com.vn
LinkedIn