Đội ngũ Tái thiết và Tái cấu trúc KPMG Việt Nam và Cam-pu-chia cung cấp giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ở thời điểm quan trọng. Chúng tôi giúp khách hàng cải thiện lợi nhuận, dòng tiền và các khoản mục bảng cân đối kế toán trong các tình huống tăng trưởng, hoạt động kém hiệu quả, khó khăn, căng thẳng tài chính hoặc trong bối cảnh thực hiện thương vụ mua bán và sát nhập.

Với chuyên môn đa ngành và kinh nghiệm triển khai phong phú, chúng tôi cung cấp các giải pháp cải thiện hiệu quả tài chính cụ thể, sử dụng thông tin chuyên sâu dựa trên phân tích dữ liệu cùng các phương pháp tài thiết & tái cấu trúc độc quyền.

Các giải pháp của chúng tôi không chỉ hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh, mà còn tạo tác động tích cực đến tình hình xã hội, sức khỏe tài chính và kinh doanh ở Việt Nam và Cam-pu-chia.

Quý doanh nghiệp đang trong quá trình chuyển đổi, tái thiết, tái cấu trúc hoặc đàm phán thương vụ, hãy để chúng tôi hỗ trợ trong việc phục hồi, kiến tạo và bảo vệ giá trị cho doanh nghiệp của bạn.

Dịch vụ của chúng tôi

Download PDF

Tái thiết và Tái cấu trúc

Giải pháp cải thiện hiệu suất khi thực sự quan trọng


Tải về PDF Tiếng Anh (288 KB) ⤓Tải về PDF Tiếng Việt (372 KB) ⤓

Tìm hiểu thêm

Liên hệ

Tim Kramer

Giám đốc
Trưởng bộ phận Tư vấn Tái thiết và Tái cấu trúc
KPMG Việt Nam

M +84 (0) 917 905 154
E tkramer@kpmg.com.vn
LinkedIn

Trần Ngọc Mai

Trưởng phòng
Bộ phận Tư vấn
Tái thiết và Tái cấu trúc
KPMG Việt Nam

M +84 (0) 903 206 067
E maintran@kpmg.com.vn
LinkedIn

Lê Hải Ly

Trưởng phòng
Bộ phận Tư vấn
Tái thiết và Tái cấu trúc
KPMG Việt Nam

M +84 (0) 932 635 118
E lyhle@kpmg.com.vn
LinkedIn