Read English version here

Tiếp nối thành công của 6 mùa trước đây, chương trình KPMG NEXT 2022 với chủ đề “Hội nhập vào Chuỗi giá trị Toàn cầu — Lộ trình cho Doanh nghiệp Tư nhân tại Việt Nam” sẽ hội tụ những lãnh đạo doanh nghiệp giàu nhiệt huyết và chung hoài bão: nâng tầm doanh nghiệp thành những thương hiệu nổi tiếng trên thị trường trong nước và quốc tế.

Chuỗi chương trình cùng với các hoạt động tư vấn kết hợp với chuyến đi thực tế sẽ giúp truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo về chiến lược nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh để hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu, cũng như cung cấp cho các Doanh nghiệp Tư nhân các công cụ và bí quyết để chuyển đổi doanh nghiệp thành công và tăng trưởng bền vững.

Hoạt động nổi bật


  Phiên thảo luận

  Ngành Sản xuất Công nghiệp Việt: Vị thế Hiện tại và Tương lai trong Chuỗi giá trị Toàn cầu  Các hoạt động giao lưu
  Tham vấn 1-1 với chuyên gia KPMG  Thăm quan thực tế tại Đài Loan  Chuỗi hội thảo

  Tăng cường năng lực nội tại doanh nghiệp để hội nhập “sân chơi” quốc tế


Quản lý Chuỗi Cung ứng

Quản trị Tài chính

Tối ưu Chi phí & Hiệu suất Dòng tiền

Năng lực Thuế

Chương trình (dự kiến)

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh


8:30 – 9:00: Đón khách

9:00 – 9:15: Phát biểu khai mạc

9:15 – 10:15: Bức tranh tổng quan về ngành sản xuất Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu và tương lai của ngành
― 4 cấp bậc hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu
― Các quốc gia có ngành sản xuất thành công hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu: Yếu tố nào tạo nên thành công & bài học cho Việt Nam
― Tương lai của ngành Sản xuất Công nghiệp & những năng lực thiết yếu cần tập trung phát triển ở hiện tại và tương lai

10:15 – 10:45: Xu hướng Môi trường, Quản trị & Xã hội (ESG) và rủi ro liên quan trong ngành Sản xuất Công nghiệp

11:00 – 12:00: Phiên thảo luận: Xu hướng trong ngành Sản xuất Công nghiệp tại Việt Nam và các yếu tố thành công chính

12:00 – 12:30: Bế mạc


Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh


13:30 – 14:00: Đón khách

14:00 – 14:15: Phát biểu khai mạc

14:15 – 15:00: Tăng cường năng lực vận hành và những ví dụ thành công điển hình
― Tầm quan trọng của chuỗi cung ứng toàn diện và hiệu quả
― Lộ trình điển hình để doanh nghiệp nâng cao năng lực vận hành (về chất lượng, năng suất, khả năng, chi phí)

15:00 – 15:30: Xây dựng và duy trì sự tín nhiệm thông qua hoạt động quản lý rủi ro đối với bên thứ ba và chuỗi cung ứng
― Tương lai của Quản lý Rủi ro Bên thứ ba – rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng, rủi ro về danh tiếng và tín nhiệm, rủi ro về an ninh mạng, và áp lực lạm phát đang gia tăng
― Lộ trình gia tăng lợi thế cạnh tranh từ việc xây dựng sự tín nhiệm bằng giải pháp linh hoạt trong quản lý rủi ro đối với bên thứ ba và chuỗi cung ứng

15:45 – 16:30: Tối ưu chi phí và hiệu suất dòng tiền
― Tầm quan trọng của việc quản lý chi phí và quản lý dòng tiền
― Chuyển đổi từ quản lý sang tối ưu hóa chi phí
― Những dấu hiệu cảnh báo kích hoạt việc tối ưu hóa vốn lưu động
― Xác định và bàn giao hiệu quả tối ưu hóa dòng tiền và vốn lưu động
― Dự báo dòng tiền ngắn hạn: những thông lệ chuẩn trong việc quản lý thanh khoản

16:30 – 16:45: Bế mạc


Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh


13:30 – 14:00: Đón khách

14:00 – 14:15: Phát biểu khai mạc

14:15 – 15:00: Tăng cường năng lực quản lý tài chính và những ví dụ thành công điển hình
― Tầm quan trọng của quy trình lập kế hoạch, lập ngân sách & dự báo hiệu quả
― Triển khai hệ thống quản lý thông tin phù hợp để theo dõi, quản lý và phát triển doanh nghiệp
― Quản lý điểm mấu chốt: đưa ra góc nhìn về lợi nhuận đa chiều

15:30 – 16:30: Nâng cao việc tuân thủ thuế và tiết kiệm chi phí thuế
― Vai trò quan trọng của việc tuân thủ thuế và lập kế hoạch thuế & các ví dụ điển hình
― Xu hướng thuế mới

16:30 – 16:50: Bế mạc
Diễn giả

Phạm Văn Việt

Chủ tịch & Tổng Giám đốc,
Công ty TNHH Việt Thắng Jean (VitaJean)
Phó Chủ tịch Hội Dệt May Thêu Đan Tp. HCM (AGTEK HCMC)

Nguyễn Chánh Phương

Phó Chủ tịch & Tổng Giám đốc,
Công ty Cổ phần Nội thất AKA
Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ & Chế biến Gỗ Tp. HCM (HAWA)

Phạm Tuấn Anh

Giám đốc
Công ty Cổ phần
GREENFEED Việt Nam

Nguyễn Tuấn Hồng Phúc

Partner
Trưởng Bộ phận Tư vấn về Trải nghiệm Khách hàng và Vận hành
KPMG Việt Nam

Lưu Bảo Liên

Partner
Trưởng Bộ phận Tư vấn
Quản trị Tài chính
KPMG Việt Nam

Nguyễn Trung Kiên

Giám đốc
Trưởng Khối Tư vấn
Doanh nghiệp Tư nhân
KPMG Việt Nam

Võ Thụy Đoan Trang

Giám đốc
Bộ phận Tư vấn về Trải nghiệm Khách hàng và Vận hành
KPMG Việt Nam

Trương Quỳnh Hoa

Giám đốc
Bộ phận Tư vấn Rủi ro
KPMG Việt Nam

Nguyễn Thị Mai Anh

Giám đốc
Thuế và Hỗ trợ doanh nghiệp
KPMG Việt Nam

Nguyễn Chí Hiếu

Giám đốc
Bộ phận Tư vấn ESG
KPMG Việt Nam

Tim Kramer

Phó Giám đốc
Đội ngũ Tình huống Đặc biệt
KPMG Việt Nam

Trần Ngọc Mai

Trưởng phòng
Đội ngũ Tình huống Đặc biệt
KPMG Việt Nam

Câu hỏi thường gặp

Chương trình KPMG NEXT dành cho ai?
Chương trình KPMG NEXT 2022 hướng đến các chủ doanh nghiệp và các lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp Sản xuất Công nghiệp.

Chương trình có tính phí không?
KPMG NEXT không tính phí tham dự.

Thông tin thêm, vui lòng liên hệ:

Thanh Mai | maitnguyen2@kpmg.com.vn | 0982 803 299