Chức năng tài chính cần phải phù hợp với chiến lược kinh doanh, đồng thời cung cấp phân tích và hiểu biết sâu sắc về tài chính để hỗ trợ cho việc ra quyết định của công ty, đồng thời đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định như đã đưa ra.

Với mạng lưới chuyên gia toàn cầu, các đội ngũ Quản lý Tài chính của chúng tôi giúp các giám đốc tài chính và giám đốc tài chính cấp cao thực hiện chức năng tài chính của họ hiệu quả hơn và phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng quát để doanh nghiệp có thể nhận ra và duy trì giá trị trong dài hạn.

Chúng tôi đưa ra lời khuyên cho khách hàng về cách sử dụng thông tin và các phương pháp phân tích để truy cập đúng thông tin vào đúng thời điểm nhằm đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả hơn. Chúng tôi cũng khuyên khách hàng về cách sử dụng công nghệ và phương pháp cải tiến quy trình để chuyển đổi chức năng tài chính của họ, kết sổ nhanh hơn, xác định mô hình hoạt động tài chính và giúp hoạt động tài chính của công ty hiệu quả hơn.

Khám phá dịch vụ hỗ trợ tại KPMG

 • Quản lý hiệu quả doanh nghiệp (EPM)
  • Lập Kế hoạch, Ngân sách, và Dự báo (PBF)
  • Mô hình phân tích lợi nhuận đa chiều (MDP)
  • Hệ thống thông tin quản lý (MIS)
 • Chuyển đổi Tài chính
  • Mô hình hoạt động mục tiêu cho chức năng Tài chính Kế toán (FTOM)
  • Quy trình hoạt động chuẩn (Standard Operating Procedure)
  • Hệ thống tài khoản kế toán (Chart of Accounts)
 • Tối ưu chi phí (Cost Optimization)
 • Quản lý nguồn vốn (Corporate Treasury Management)
 • Quản lý vốn lưu động (Working Capital Management)
 • Rà soát & đối chuẩn Tài chính (Benchmarking)
 • Số hóa Tài chính (Digital Finance)

Kết nối cùng chúng tôi

Dịch vụ tư vấn khác