Lưu Bảo Liên

Thành viên Điều hành, Trưởng Bộ phận Tư vấn Quản lý Tài chính, Trưởng Khối Tư vấn Ngành Bất động sản

KPMG Việt Nam

Bà Liên là Thành viên điều hành của KPMG Việt Nam, phụ trách mảng Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính.

Bà từng là Giám đốc Tài chính của tập đoàn lớn cùng với hơn 15 năm kinh nghiệm tại các Big 4, cung cấp dịch vụ tư vấn, kế toán và kiểm toán cho nhiều doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nước ngoài hoạt động trong những lĩnh vực như: ngân hàng, tổ chức tài chính, dược, bất động sản và xây dựng, sản xuất, bán sỉ và lẻ, khách sạn và thương mại.

Tác giả & diễn giả của các bài viết & sự kiện/ đào tạo Quản lý Tài chính:

 • Diễn giả của sự kiện KPMG NEXT dành cho Lãnh đạo Doanh nghiệp vừa và nhỏ về Quản lý và Chuẩn hóa Tài chính (hàng năm từ 2017 – 2023)
 • Diễn giả của sự kiện “Quản lý khủng hoảng tài chính” (2023)
 • Diễn giả của hội thảo “Quản trị chi phí và nguồn vốn” (2023)
 • Diễn giả  của sự kiện “Chuyển đổi để hiệu quả và Đổi mới Sáng tạo trong Bất động sản” (2022)
 • Diễn giả của hội thảo “Banking CFO Forum” (2022)
 • Diễn giả của sự kiện “Quản lý hiệu quả Doanh nghiệp” – Hội Doanh nghiệp Hà Nội (HBA) (2019)
 • Diễn giả của sự kiện “Quản lý tài chính cho Công tác gọi vốn” – Các doanh nghiệp Quảng Nam (2020)
 • Diễn giả của sự kiện “Quản lý & dự báo dòng tiền đối phó khủng hoảng COVID 19” – Hội Doanh nhân Hà Nội (HBA) (2020)
 • Đồng tác giả của bài viết về Mô hình phân tích lợi nhuận đa chiều tại Báo đầu tư (2019)
 • Đồng tác giả của bài viết về Tối ưu chi phí Tổ chức tài chính tại Báo đầu tư (2020)
 • Đồng tác giả của bài viết Quản lý hiệu quả hoạt động Doanh nghiệp qua chức năng Tài chính bằng IFRS tại Báo đầu tư (2021)
 • Đồng tác giả của bài viết về Quản trị chi phí và nguồn vốn tại Báo đầu tư (2022)
 • Cử nhân Kế toán Kiểm toán

 • Thành viên kỳ cựu Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (FCCA)

 • Chứng nhận kế toán công chức Việt Nam (CPA Việt Nam)

 • Chứng chỉ LEAN Certification

 • Quản lý Tài chính - Chuyển đổi Doanh nghiệp - Cải tiến quy trình kinh doanh - Quản trị rủi ro - Kiểm toán nội bộ & Kiểm toán độc lập