Tất cả các tổ chức thường gặp phải các vấn đề khó khăn về báo cáo tài
chính và kế toán và môi trường kinh tế hiện nay đang xuất hiện ngày càng nhiều thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt.

Các tổ chức thường lãng phí nhiều thời gian và nguồn lực khi cố gắng tự
giải quyết các vấn đề này.

Các nhà tư vấn chuyên nghiệp có thể loại bỏ hầu hết tình trạng thiếu
chắc chắn và nhầm lẫn xung quanh việc áp dụng các chuẩn mực kế toán và các thông lệ báo cáo, và giúp khách hàng đạt được những kết quả kinh doanh mong muốn.

KPMG hỗ trợ khách hàng như thế nào?

Bộ phận Kiểm toán của KPMG có lợi thế tốt nhất trong việc hỗ trợ khách hàng xử lý các thách thức về kế toán và báo cáo tài chính.

KPMG có các nguồn lực và năng lực chuyên môn nổi bật về cả Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chuẩn mực  Báo cáo Tài chính Quốc tế. Các dịch vụ cụ thể bao gồm:

  • Hỗ trợ khách hàng xử lý các vấn đề phức tạp về báo cáo tài chính, các hệ thống và các thách thức trong hoạt động kế toán,  
  • Cập nhật thông tin về việc ban hành và diễn giải các chuẩn mực kế toán quốc gia và quốc tế mới và hiện hành,
  • Hỗ trợ hoạt động kế toán để phục vụ hoạt động rà soát đặc biệt (due diligence) và thực hiện các nghĩa vụ thuế.
  • Biệt phái các nhân viên của KPMG với kỹ năng kế toán, tài chính phù hợp đến làm việc dưới sự giám sát của khách hàng.

KPMG cũng đang giúp các tổ chức trên khắp thế giới áp dụng các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) và thực hiện các hỗ trợ thiết thực để giúp quá trình chuyển đổi sang IFRS diễn ra suôn sẻ.

Kết nối với chúng tôi