Biến động kinh tế vĩ mô, khó khăn tài chính, cạnh tranh tăng cao cùng sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp mới, mô hình kinh doanh thay thế, công nghệ mới và hạn chế về tín dụng có thể làm suy giảm hiệu quả của các chiến lược kinh doanh hiện tại, đòi hỏi doanh nghiệp có sự thay đổi nhanh chóng, toàn diện và có tính hệ thống.

Tái thiết là quá trình mà doanh nghiệp giải quyết các yếu tố kém hiệu quả để khôi phục dòng tiền, khả năng sinh lời và cân đối tài chính, thường diễn ra trong trường hợp kiệt quệ tài chính và dưới áp lực về thời gian.

Ngoài ra, các tình huống tái thiết cũng chịu tác động từ nhiều nhu cầu lợi ích khác nhau của các bên liên quan, càng làm tăng tính cần thiết của một chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ.

Các giải pháp tái thiết thường bao gồm nghiệp vụ quản lý khủng hoảng, ổn định dòng tiền, cùng với tái cấu trúc vận hành và tài chính. Các bước này không nhất thiết phải được thực hiện theo thứ tự; ngược lại, một chiến lược tái thiết thành công cần triển khai các bước trên một cách đồng bộ và đáp ứng nhanh chóng sự xoay chuyển của tình hình.

Quản lý tái thiết không chỉ tập chung vào tài chính của doanh nghiệp. Việc đổi mới chiến lược, sắp xếp lại mô hình vận hành, cân nhắc các yếu tố về pháp luật và thuế cũng là chìa khóa quan trọng tạo nên giải pháp bền vững.

Đội ngũ chuyên gia trong nhiều lĩnh vực của KPMG Việt Nam và Cam-pu-chia sẽ làm việc với các cấp quản lý của doanh nghiệp để hỗ trợ một cách toàn diện việc phát triển và thực hiện kế hoạch tái thiết.

Tình huống thực tế

Bối cảnh

  • Một tập đoàn công nghiệp lớn đang gặp khó khăn tài chính do suy giảm giá dầu, dịch bệnh COVID-19 và bị buộc rút lui khỏi các thị trường quan trọng.
  • Bên cạnh đó, việc đầu tư mạnh vào lĩnh vực kinh doanh mới để đa dạng hóa danh mục sản phẩm và tăng cường hiện diện mà không cân nhắc đến tình hình tài chính đã tác động tiêu cực đến tính sinh lời của tập đoàn.
  • Sau nhiều năm giảm sút hiệu quả tài chính và thanh khoản, Hội đồng quản trị đã hợp tác cùng KPMG để xác định các yếu tố gây kém hiệu quả và cơ hội thực hiện tái thiết cũng như tái cấu trúc tài chính.

Tư vấn của KPMG

  • KPMG đã thành lập đội ngũ toàn cầu bao gồm các chuyên gia về tái cấu trúc tài chính, tối ưu hóa chi phí, và chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn. Chúng tôi thực hiện rà soát chi tiết khả năng sinh lời, chi phí và vốn lưu động của Tập đoàn.
  • Việc rà soát được thực hiện thông qua phân tích dữ liệu để nhanh chóng đi sâu vào tình hình từng nhóm ngành, khu vực địa lý, đơn vị kinh doanh, sản phẩm và nhóm khách hàng. Cùng lúc đó, chúng tôi xem xét cấu trúc vốn của Tập đoàn và các kế hoạch kinh doanh để phát triển lộ trình tái thiết toàn diện.
  • Tập đoàn gặp khó khăn đáng kể liên quan đến dữ liệu do sử dụng các hệ thống ERP từ các thương vụ mua lại trước đây. Để tiến hành đánh giá với tốc độ đã đặt ra, chúng tôi sử dụng công cụ phân tích nâng cao một cách sáng tạo để xử lý dữ liệu phi cấu trúc.
  • Các phát hiện sau đó được trình bày trong bảng báo cáo (dashboard) tương tác và toàn diện giúp chỉ rõ các đơn vị kinh doanh và phân khúc hoạt động kém hiệu quả. Bảng báo cáo cũng cho phép khách hàng có cái nhìn sâu sát hơn về các lĩnh vực cần được cải thiện.

Kết quả

  • Chúng tôi phát triển một kế hoạch tái thiết giúp Tập đoàn tăng trưởng trở lại.
  • Chúng tôi xác định một loạt các cơ hội cải thiện khả năng sinh lời, chi phí, cấu trúc tổ chức, cấu trúc vốn và vốn lưu động.
  • Chúng tôi nhận được đánh giá tích cực từ Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo về các phân tích và phát hiện của chúng tôi. Theo đó, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ Tập đoàn triển khai lộ trình tái thiết này.

Liên hệ

Tim Kramer

Giám đốc
Trưởng bộ phận Tư vấn Tái thiết và Tái cấu trúc
KPMG Việt Nam

M +84 (0) 917 905 154
E tkramer@kpmg.com.vn
LinkedIn

Trần Ngọc Mai

Trưởng phòng
Bộ phận Tư vấn
Tái thiết và Tái cấu trúc
KPMG Việt Nam

M +84 (0) 903 206 067
E maintran@kpmg.com.vn
LinkedIn

Lê Hải Ly

Trưởng phòng
Bộ phận Tư vấn
Tái thiết và Tái cấu trúc
KPMG Việt Nam

M +84 (0) 932 635 118
E lyhle@kpmg.com.vn
LinkedIn