Nguyễn Minh Hiếu

Thành viên Điều hành, Bộ phận Tư vấn Thương vụ

KPMG Việt Nam

  • Foreign Trade University | Bachelor's degree - International Economics

  • RMIT University Vietnam | Executive MBA - Business administration and Management

  • Due Diligence

  • Accounting

  • Auditing