Đỗ Thị Thu Hà

Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Bộ phận Tư vấn Phát triển bền vững, Lãnh đạo Khối Cơ sở hạ tầng, Chính phủ và Y tế

KPMG Việt Nam

Bà Hà là Trưởng Bộ phận Tư vấn Phát triển bền vững và là Lãnh đạo Khối Cơ sở hạ tầng, Chính phủ và Y tế của KPMG Việt Nam trong vai trò là người điều phối các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, tư vấn thuế và kiểm toán trong các dự án về lọc dầu, nhà máy điện, hàng không/cảng, đường bộ, bất động sản, đô thị thông minh, PPP và y tế.

Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và thuế, tư vấn các hình thức đầu tư, mua bán sáp nhập, giao dịch xuyên biên giới và cơ cấu đầu tư cho các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu tại Việt Nam. Bà đã tư vấn cho cả nhà đầu tư và nhà thầu EPC về các dự án lọc dầu lớn của Việt Nam và tham gia sâu vào dự án tái cơ cấu nợ DNNN đầu tiên của Việt Nam theo luật Anh Quốc.

Bà được bầu chọn là Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2020, tích cực tham gia thúc đẩy cơ hội trao đổi kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Bà cũng là thành viên của nhiều ban cố vấn của các tổ chức phi Chính phủ và cùng một số người bạn điều hành dự án từ thiện SympaMeals với mục tiêu hỗ trợ bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện ung bướu trong thành phố.

Ngoài ra, bà còn là thành viên Ban Điều hành của Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (“Amcham Hanoi”) với sứ mệnh tích cực thúc đẩy quan hệ Thương mại Hoa Kỳ - Việt Nam.

  • Hội viên cao cấp Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (FCCA)

  • Hội viên cao cấp Hiệp hội Kế toán Công chứng Úc (FCPA)

  • Thành viên Ban Điều hành Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội

  • Thành viên Phòng ban Thương mại Châu Âu tại Việt Nam