Nguyễn Quang Phúc

Giám đốc, Bộ phận Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp Tư nhân, Trường Bộ phận Dịch vụ Doanh nghiệp

KPMG Việt Nam

  • Trình Độ Học Vấn

Cử nhân Kinh tế Đối ngoại, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cử nhân Luật, Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam – đang theo học

Chứng chỉ hành nghề Kế toán Việt Nam – đang theo học

 

  • Kinh nghiệm

Phúc đã có 10 năm kinh nghiệm làm việc với tư cách là chuyên gia tư vấn để hỗ trợ khách hàng về nhiều khía cạnh trong vấn đề đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam bao gồm tư vấn cấu trúc doanh nghiệp, dịch vụ hỗ trợ cấp phép, dịch vụ thư ký doanh nghiệp, giải pháp kế toán, dịch vụ thiết lập hệ thống lương và các dịch vụ tuân thủ thuế.

Phúc tập trung vào danh mục các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm giáo dục, sản xuất, nông nghiệp, tư vấn quản lý, thương mại và bán lẻ.

Phúc hiện là thành viên tích cực của Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, và Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam.