Joseph Vũ

Thành viên Điều hành, Trưởng Bộ phận Tư vấn Dịch vụ Giá giao dịch liên kết

KPMG Việt Nam

Joe là thành viên điều hành chuyên về Dịch vụ Xác định Giá Giao dịch liên kết (GDLK).  Joe có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu được tích lũy 21 năm làm việc trong mảng tư vấn xác định giá GDLK cho một công ty khác thuộc nhóm “Big 4”.  Trong sự nghiệp của mình, Joe đã làm việc tại Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc trước khi trở lại Việt Nam vào năm 2015.  

Joe có mối quan hệ vững chắc với Tổng Cục thuế và thường xuyên được mời làm diễn giả tại nhiều diễn đàn và sự kiện do chính phủ tổ chức để chia sẻ thông tin về những vấn đề liên quan đến giá chuyển nhượng, bao gồm những nhận xét về cải cách quy định, tập huấn chuyên môn và chia sẻ thực tiễn quốc tế.  Đặc biệt, Joe được đoàn đại biểu của Bộ Tài chính/ Tổng Cục thuế của Việt Nam để gặp gỡ đại diện của OECD, Liên hợp quốc và Ngân hàng Thế giới tại Châu Âu để chia sẻ thông tin về việc quản lý giá chuyển nhượng tại các quốc gia đang phát triển.

  • Joe phụ trách nhiều khía cạnh trong lĩnh vực xác định giá GDLK, bao gồm tuân thủ, phát triển chính sách định giá của tập đoàn và giải quyết tranh chấp thuế.
  • Joe chuyên về các dịch vụ tranh chấp thuế và có kinh nghiệm phát triển chiến lược và thương lượng với cơ quan thuế về những trường hợp khó giải quyết.
  • Joe hỗ trợ những khách hàng lớn trong việc nộp hồ sơ cho năm (05) thỏa thuận trước về xác định giá tính thuế (“APA”) song phương đầu tiên tại Việt Nam, cũng như phối hợp chặt chẽ với Tổng Cục thuế của Việt Nam trong vụ việc về Thủ tục Thỏa thuận Song phương liên quan đến tranh chấp về giá chuyển nhượng xuyên quốc gia và chuẩn bị đi đến kết luận cuối cùng.
  • Joe có mối quan hệ vững chắc với Tổng Cục thuế và thường xuyên được mời làm diễn giả tại nhiều diễn đàn và sự kiện do chính phủ tổ chức để chia sẻ thông tin về những vấn đề liên quan đến giá chuyển nhượng.
  • Cử nhân, Đại học California, Los Angeles

  • AICPA