Nguyễn Ngọc Thái

Thành viên Điều hành, Bộ phận Thuế doanh nghiệp

KPMG Việt Nam

Ông Thái đã làm việc với KPMG trong hơn 15 năm và có kiến thức sâu sắc về hệ thống quản lý địa phương bao gồm thuế gián thu, thuế doanh nghiệp và thuế cá nhân.

Ông chịu trách nhiệm trong các quy trình tư vấn về các vấn đề thuế, doanh nghiệp và luật pháp cho các khách hàng bao gồm các tập đoàn đa quốc gia, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các công ty lớn của Việt Nam

Ông Thái đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các công ty nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam về các vấn đề thuế, đầu tư và quy định, bao gồm cơ cấu thuế, tuân thủ thuế, thẩm định thuế, chi phí, ngân sách và các dịch vụ tư vấn đặc biệt trong các ngành khác nhau ( tức là thị trường tiêu dùng, y tế, ô tô, thương mại, sản xuất và bất động sản)

Một số khách hàng chính mà ông đã tư vấn bao gồm:

  • Công ty Nhật Bản sản xuất các thành phần hỗn hợp cho máy bay thương mại
  • Công ty hàng đầu của Ý sản xuất quần áo và dệt may
  • Công ty hàng đầu của Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ hàng miễn thuế
  • Công ty hàng đầu của Malaysia sản xuất và kinh doanh ô tô thương hiệu Nhật Bản
  • Công ty Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực hậu cần và kinh doanh vận tải
  • Công ty hàng đầu toàn cầu của Nhật Bản chuyên sản xuất thiết bị điều khiển tự động chất lỏng và khí đốt  
  • Thạc sĩ, Tài chính Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân

  • Thành viên của Học viện Kế toán Quản trị Công chứng (CIMA)

  • Thành viên của Học viện Kế toán Quản lý Toàn cầu (CGMA)

  • Hội viên Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA)