• 1000

Role C-level ewoluują wraz z tym jak współczesne otoczenie gospodarcze osiąga niespotykaną dynamikę zmian

Zmiany modeli biznesowych, wymogi regulacyjne, rosnące koszty finansowania, rozwój nowych technologii, uwarunkowania geopolityczne i czynniki ESG to tylko niektóre wyzwania, które stoją przed zarządami. Rola dyrektora generalnego (CEO) wymaga podejmowania wielu strategicznych decyzji w krótkim czasie.

Liderzy zarządzający firmami muszą sprostać nowym wyzwaniom, z którymi wcześniej nie mieli do czynienia i dostosować biznes do szybko zmieniającej się rzeczywistości, w której coraz większą rolę zaczyna odgrywać cyfrowa transformacja, zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw oraz rosnące koszty prowadzenia działalności.

Ewoluuje również funkcja finansowa w firmach. Od CFO oczekuje się strategicznego wsparcia rozwoju organizacji oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi, umożliwiających automatyzację procesów i analizowanie danych w czasie rzeczywistym, które są niezbędne do kreowania wartości dodanej w procesie podejmowania decyzji strategicznych.

Postępująca cyfryzacja powoduje, że CIO muszą skoncentrować się na zapewnieniu bezpieczeństwa danych przetwarzanych w firmach i zapewnieniu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników o niezbędnych umiejętnościach. Z kolei wszystkie podejmowane przez CxO’s działania muszą budować zaufanie do firmy wśród klientów i innych interesariuszy.

KPMG od lat jest partnerem kadry zarządzającej na poziomie CxO. Bazując na swojej multidyscyplinarności pomaga zarządom firm ze wszystkich sektorów gospodarki zwiększać wartość przedsiębiorstwa, ograniczać ryzyko oraz budować przewagę konkurencyjną i odporność biznesową.

Zapraszamy do zapoznania się z bazą wiedzy KPMG, skierowaną dla kadry zarządzającej.


Zarząd i rada nadzorcza


Technologie


ESG

Jak możemy pomóc?