Transformarea operațională

Transformarea operațională

Oferim clienților o perspectivă externă asupra modalităților de a remodela organizația

Oferim clienților o perspectivă externă asupra modalităților de a remodela organizația

Echipele de transformare operațională au expertiză în toate aspectele legate de operațiuni - de la achiziții la vânzări și marketing, astfel încât organizațiile pot dezvolta operațiuni eficiente și eficace pentru a sprijini obiectivele strategice de business și obiectivele financiare. Aceste capabilități ne recomandă pentru sprijinirea strategiilor generale de transformare a companiei și de eficientizare a strategiilor operationale. Noi analizăm situația curentă, oferind clienților o perspectivă externă asupra modalităților de a remodela organizația, de a elimina costuri semnificative și îmbunătăți calitatea veniturilor.

În plus, echipele noastre oferă expertiză în următoarele domenii funcționale: strategia de client și de creștere, a lanțului de aprovizionare și operațiuni, externalizare și achiziții, inovare și inginerie, integrare post-fuziune și operațiuni ”lean”.

Echipele care oferă consultanță pentru piața de externalizare a serviciilor oferă clienților cunostințele, datele, tehnologia și experiența pentru a defini strategii pentru funcțiile lor suport la nivel global. Vă punem la dispoziție perspective asupra modului de a centraliza servicii, externaliza și îmbunătăți activitatea internă ca parte a strategiei globale de transformare.

Noi oferim cunoștinte funcționale aprofundate în domeniul centralizării sau externalizării serviciilor pentru financiar și contabilitate, resurse umane, IT, achiziții şi alte procese critice ale afacerii. Printr-o abordare obiectivă, ajutăm organizațiile să transforme modelele de prestare a serviciilor și problemele legate de managementul schimbării, să-și centralizeze și optimizeze capabilitățile, să-și externalizeze anumite funcții și să creeze modele sustenabile de guvernanță şi de management al performanței.

Mai mult despre KPMG în România