Servicii de investigare a fraudei

Servicii de investigare a fraudei

Profesioniștii noștri cu o mare experiență asigură un mijloc imparțial pentru stabilirea adevărului.

Profesioniștii noștri asigură un mijloc imparțial pentru stabilirea adevărului.

A răspunde rapid și eficient la suspiciuni sau acuzații de fraudă, abateri profesionale sau alte nereguli, ca de exemplu, încălcarea legilor, reglementărilor sau politicilor organizaționale este absolut esențial.

Oferim asistență consilierilor juridici, consiliilor de administrație, comitetelor de audit, precum și conducerii companiilor pentru a dobândi o înțelegere clară asupra faptelor, într-o manieră eficientă din punct de vedere al costurilor, pentru a stabili dacă au existat fraude, abateri profesionale sau încălcări ale legilor, reglementărilor sau politicilor companiei. În acest sens, dezvoltăm un plan specific de acțiune pentru fiecare caz în parte, ne concentrăm asupra problemelor esențiale și, mai presus de orice, respectăm confidențialitatea.

Prin investigații și examinări detaliate, inclusiv prin utilizarea tehnicilor de analiză a datelor, profesioniștii noștri cu o mare experiență asigură un mijloc imparțial pentru stabilirea adevărului, evaluarea implicațiilor, identificarea celor responsabili pentru pierderi și daune, precum și pentru stabilirea măsurilor adecvate de remediere.

Mai mult despre KPMG în România