Autorizări de către autoritățile de reglementare

Autorizări de către autoritățile de reglementare

Abordarea noastră combină analiza cadrului juridic cu evaluarea sistemelor și proceselor.

Abordarea noastră combină analiza cadrului juridic cu evaluarea sistemelor și proceselor.

Autorizarea noilor instituţii de servicii financiare

Constituirea unei entităţi noi din domeniul serviciilor financiare poate să reprezinte un proces complex. Accesul în piaţă al noilor jucători este reglementat prin legislaţie specifică, care cuprinde cerinţe detaliate privind întregul proces de obţinere a licenţei de la autorităţile competente. Având în vedere că cerinţele variază de la competenţa profesională şi probitatea morală a acţionarilor până la planuri cuprinzătoare de afaceri, aceste procese de autorizare pot dura mai mult decât vă aşteptaţi.

Experienţa noastră impecabilă, ce cuprinde peste 15 autorizări în ultimii 10 ani, ne recomandă ca lideri de piaţă şi cea mai bună opţiune de consultanţi.

Aprobarea noilor acţionari

Modificările parţiale sau totale ale deţinerilor de acţiuni se supun cerinţelor de aprobare prealabilă de către autorităţile competente relevante sau de notificare a acestora. Consolidarea pieţei declanşează numeroase schimbări în structura acţionarilor, fie schimbarea întregii structuri a acţionariatului sau achiziţia de pachete de control de către noi investitori.

Importanţa unor astfel de tranzacţii şi eforturile depuse în astfel de situaţii pot fi uşor irosite dacă procesul de autorizare de către autoritatea competentă nu este abordat corespunzător. Ne aflăm în cea mai bună poziţie pentru a vă fi alături, de la contactul iniţial cu autoritatea de supraveghere până la soluţionarea cerinţelor specifice ale acestora, indiferent de gradul de dificultate. Am colaborat îndeaproape cu autorităţile de supraveghere în ultimii 10 ani, astfel încât avem capacitatea să răspundem rapid şi cu expertiză aplicată în cazul oricărei cerinţe a autorităţii competente.

O autorizare tipică de noi acţionari se concentrează în jurul următoarelor componente:

 • Experienţa şi expertiza achizitorului şi a conducerii sale;
 • Prezentarea planurilor financiare pentru următorii 3 ani de activitate;
 • Conturarea planurilor de integrare în urma achiziţiei; şi
 • Conturarea structurilor de guvernanţă corporativă şi a oricăror modificări preconizate la nivel organizaţional.

Alte aprobări

Am susţinut clienţii noştri şi în alte tipuri de schimbări la nivel intern care au necesitat aprobarea autorităţilor competente, precum:

 • Aprobarea unor noi membri ai structurii de conducere;
 • Extinderea activităţilor curente; şi
 • Autorizarea de noi modele reglementate pentru calculul cerinţelor de capital.

Cum vă putem ajuta

Vă putem sprijini pas cu pas pe parcursul întregului proces de autorizare prin intermediul specialiştilor dedicaţi, echipaţi cu soluţii testate pentru îndeplinirea cerinţelor de reglementare, acoperind principalele arii precum:

 • Planuri de afaceri structurate concepute astfel încât să acopere integral cerinţele de reglementare aplicabile;
 • Soluţii de modelare financiară scalabile;
 • Capabilităţi de analiză avansată a pieţei, inclusiv previziuni ale principalelor tendinţe şi indicatori;
 • Acces la o bază de date privind performanţa financiară şi operaţională a băncilor care cuprinde informaţii din ultimii 7 ani;
 • Modele de guvernanţă corporativă adaptabile la cerinţele interne şi externe;
 • Procese documentate în jurul principalelor arii operaţionale; şi
 • Cadrul de administrare a capitalului reglementat şi a riscurilor.

Mai mult despre KPMG în România