Guvernanţă Corporativă

Guvernanţă Corporativă

Una dintre cele mai importante provocari pentru membrii consiliilor de administraţie sau supraveghere reprezintă clădirea încrederii

O provocare pentru membrii consiliilor de administraţie este clădirea încrederii

Una dintre cele mai importante provocari pentru membrii consiliilor de administraţie sau supraveghere reprezintă clădirea încrederii - în relaţie cu managementul companiei, comunitatea investitorilor, autorităţile de reglementare şi publicul.

Miza este mare, iar marja de eroare este scăzută. Noile standarde emise în materie pun tot mai mult accentul pe responsabilitatea conducătorilor pentru adoptarea unor practici solide de guvernanţă. 

Specialiştii noştri pot sprijini companiile în consolidarea cadrului de guvernanţă corporativă prin servicii precum:

Evaluarea structurii de guvernanţă în contextul mediului de afaceri şi al riscurilor afacerii, punând accent pe arii precum eficientizarea modului de funcţionare a consiliilor, încorporarea principiilor de guvernanţă în cultura organizaţională, procese de monitorizare şi evaluare, precum şi în procesul de management;

Asigurarea conformităţii cu principalele coduri şi ghiduri de guvernanţă corporativă, direct aplicabile sau care reflecta practica pieţei (de exemplu, codul de guvernanţă al Bursei de Valori, cerinţele privind guvernanţa corporativă emise de către Banca Naţională a României sau Autoritatea de Supraveghere Financiară, Codul Combinat);

Definirea cadrului de auto-evaluare a consiliilor de administrare; şi

Proiectarea şi implementarea sistemelor de control intern în conformitate atât cu cerinţele activităţii cât şi cu cerinţele de reglementare, acolo under este cazul - la nivelul fiecărei funcţii de control (conformitate, administrarea riscurilor şi audit intern).Servicii de actuariat şi managementul riscurilor din asigurăriPractica noastă privind serviciile actuariale cuprinde toate serviciile actuariale tradiţionale, inclusiv consultanţă în domeniul asigurărilor generale şi de viaţă, administrării patrimoniului, finanţării în domeniul sănătăţii, modelării financiare şi statistice. Calitatea prestației noastre reflectă competenţa tehnică a actuarilor noştri, accesul la resursele globale KPMG şi experienţa noastră câştigată din consultanţa oferită unei game largi de organizaţii diferite.Deşi analiza actuarială este utilizată în principal în industria asigurărilor, aceasta are incidenţă asupra multor arii complementare, puterea şi flexibilitatea ei devenind apreciată la scară largă. Actuarii au experienţă atât în măsurarea, cât şi în administrarea riscurilor; cu toate că aceştia nu pot preveni comportamentul iraţional, metodele actuariale pot ajuta la diminuarea impactului şi la reducerea incertitudinilor. Din ce în ce mai mult, competenţele actuariale sunt dezvoltate pentru a sprijini abordări multi-disciplinare asupra deciziilor importante în afaceri.  

 • Serviciile noastre actuariale includ:
 • Administrarea riscurilor specifice sectorului de asigurări;
 • Evaluarea portofoliului;
 • Valoarea încorporată şi valoarea încorporată aliniată pieţei;
 • Planificare şi strategie;
 • Modelare, analize şi interpretări financiare şi statistice;
 • Actuar desemnat/ aprobat;
 • Revizuirea cadrului de control intern;
 • Evaluarea poziţiei solvabilităţii;
 • Raportare financiara (IFRS 4, IAS 19 si IAS 39/ IFRS 9);
 • Modelare deterministică şi stocastică a creanţelor şi rezervelor;  
 • Stabilirea preţurilor, analize de profit şi pierderi generate de dezvoltarea produselor;
 • Tehnici privind rezervele şi cea mai bună estimare; şi
 • Servicii privind tranzacţiile: due diligence, alocarea preţului de achiziţie.

Mai mult despre KPMG în România