Managementul Accesului şi Identităţii

Managementul Accesului şi Identităţii

Ecosistemul proceselor de Management al Accesului şi Identităţii (IAM) este vast şi complex.

Ecosistemul proceselor de Management al Accesului şi Identităţii este vast şi complex.

Ecosistemul proceselor de Management al Accesului şi Identităţii (IAM) este vast şi suficient de complex pentru a acoperi diverse domenii de la guvernanţa accesului până la autentificare cu conturi privilegiate, federalizarea identităţii ("federation"), gestionarea datelor nestructurate, securitate contextuală şi aşa mai departe. Vă putem asista în următoarele domenii:

Guvernanță IAM

 • Definirea sau evaluarea strategiilor IAM, a foilor de parcurs pentru implementarea IAM, cu planuri de afaceri care îndeplinesc cerințe de reglementare sau de conformitate specifice;
 • Acces la consultanți care pot efectua evaluări, inclusiv revizuirea maturităţii clientului cu privire la IAM sau din punct de vedere organizaţional, efectuarea de analize de afaceri și a personalului de proiect pentru a facilita cerințele și procesul de documentare; şi
 • Asistență în selectia furnizorului, desfășurarea activităților de achiziţie (cerere de oferta) sau activităţi de evaluare de tip Proof of Concept.

Servicii de Implementare

 • Acces la consultanți tehnici care vă pot asista cu aspecte tehnice de planificare a unui program de tip IAM;
 • Servicii de evaluare a arhitecturii infrastructurii și produselor, planificarea implementării și servicii tehnice de strategie;
 • Planificare și proiectarea arhitecturii şi a soluţiei şi asistenţă în implementarea produselor de tip IAM.

Cursuri specifice

 • Contribuim la asimilarea mai uşoară a proceselor IAM de către utilizatorii de business prin livrarea de sesiuni de educare a părților interesate pe parcursul ciclului de viață al programului IAM;
 • Dezvoltarea strategiei şi a studiului de caz;
 • Serviciile noastre educaționale permit de asemenea clienților să devină mai competenți în utilizarea instrumentelor IAM. Sesiunile pot fi aliniate cu cerințele utilizatorilor finali sau a administratorilor care necesită cursuri de pregatire concentrate pe funcționalități specifice sistemului implementat.

Servicii de management

 • Acces la consultanți IAM în baza unor acorduri de servicii profesionale sau doar pentru asistenţă; şi
 • Evaluarea programelor IAM existente, prin asistenţă la implementarea aplicațiilor suport, definirea continuă a rolurilor sau analiza segregarii responsabilităţilor.

Mai mult despre KPMG în România