Data & Analytics

Data & Analytics

Datele pot ajuta la crearea într-un mod mult mai eficient a unor produse și servicii personalizate.

Datele pot ajuta la crearea într-un mod mult mai eficient a unor produse și servicii.

Băncile, companiile de asigurari, companiile de telecomunicatii, furnizorii de utilități, comerciantii etc., dispun de un volum mare de date despre clienții lor. În cazul în care datele sunt utilizate și analizate corespunzător, acestea pot ajuta la crearea într-un mod mult mai eficient a unor produse și servicii personalizate; contribuie la ajustarea modului de promovare şi a ofertelor de afaceri pentru clienţi precum şi la o mai bună comunicare cu aceştia, îmbunătăţind în acest fel relaţia cu clienţii. În consecință, datele capătă o valoare reală generând venituri mai mari.

Profesioniștii KPMG în Data & Analytics vă pot ajuta cu:

  • Îmbunătățirea gestionării modului de interacţiune cu clienții;
  • Îmbunătățirea și reducerea costurilor de deservire pentru clienții dumneavoastră;
  • Creșterea succesului din punct de vedere al atragerii unor noi clienți, precum şi creşterea loialităţii clienților existenți;
  • O mai bună înțelegere a portofoliului de clienți și creșterea profitabilității acestora;
  • Reducerea riscului de credit al unui grup de clienți selectați;
  • Selectarea strategiei de preț corespunzătoare pentru anumite produse.

Mai mult despre KPMG în România