Teste de penetrare şi protecţie cibernetică

Teste de penetrare şi protecţie cibernetică

Prin testele efectuate vă oferim o evaluare de securitate independentă și obiectivă a sistemelor IT.

Prin testele efectuate vă oferim o evaluare de securitate independentă a sistemelor IT.

De-a lungul anilor, cererea pentru testele de penetrare a crescut semnificativ pe măsură ce organizaţiile au recunoscut necesitatea de se proteja împotriva amenințărilor interne sau externe. 

Abordarea noastră se bazează pe premisa că riscul asociat unui activ informatic este dat de valoarea activului respectiv ponderat cu probabilitatea de exploatare a ameninţărilor şi vulnerabilităţilor activului respectiv şi impactul potenţial generat de exploatarea cu succes a unei ameninţări sau vulnerabilităţi. Pe măsură ce semnificația oricăruia din aceşti factori crește, riscul relevant crește de asemenea.  Pe de altă parte, diminuarea oricăruia dintre aceşti factori reduce riscul. Toate aceste componente trebuie înțelese înainte de a fi posibilă evaluarea riscului într-un mod fiabil.

Testele noastre de penetrare evaluează și cuantifică amenințările și vulnerabilitățile asociate cu sistemele specifice supuse testării şi încearcă să exploateze acele vulnerabilităţi care au potenţialul să permită accesul la active informatice critice.

Prin testele efectuate vă oferim o evaluare de securitate independentă și obiectivă a sistemelor IT, evidenţiând riscul concret de acces neautorizat la activele informatice ale companiei atât din interior cât și din exterior.

Doar prin impersonarea unui potențial atacator real, cum ar fi: angajați nemulțumiți sau atacatori externi, putem detecta adevăratele riscuri tehnice inerente sistemelor informatice cu scopul de a facilita ulterior identificarea controalelor necesare care trebuie implementate pentru adresarea riscurilor respective.

KPMG vă pune la dispoziție următoarele servicii:

  • Testarea securității aplicațiilor;
  • Testarea securității infrastructurii rețelei;
  • Testarea securității personalului.

Mai mult despre KPMG în România