Tablouri de bord

Tablouri de bord

Răspunsurile la cele mai importante probleme de business pot fi regăsite astazi în volumul de date generat de operațiunile zilnice.

Răspunsurile la cele mai importante probleme de business pot fi regăsite astazi în date.

Răspunsurile la cele mai importante probleme de business pot fi regăsite astazi în volumul de date generat de operațiunile zilnice. Volumul de date generate de companii are o creștere greu de imaginat fapt pentru care orice organizație care poate analiza, manipula şi oferi o însemnătate într-un mod mai eficient acestui volum uriaş de date, îl poate folosi în vederea obținerii unui avantaj competitv real în industria în care operează. 

Noi vă ajutăm să proiectați rapoarte/ tablouri de bord customizate precum și procese de control/ raportare pentru conducerea companiei astfel încât aceasta să poată observa dacă performanța generală a companiei este aliniată cu strategia de afaceri generală, împărţite pe diverse funcții, dimensiuni ale clientelei, produse sau procese umane.

Vă furnizăm următoarele beneficii:

  • O înţelegere comună la nivel de organizaţie a situaţiei reale, definirea și alinierea tuturor părților interesate cu privire la “ce înseamnă ce”: legătura directă între strategia de afaceri, obiectivele și performanța individuală ce facilitează reacții proactive și predicții de bază în conformitate cu ciclurile istorice, permiţând reacţii rapide pentru conducerea executivă datorită modalităţilor de agregare a informaţiilor în raportare (tablouri de bord generale) cu capacități de interogare detaliată;
  • Definirea și implementarea de tablouri de bord pentru conducere: o vedere echilibrată şi integrată asupra performanței companiei: stabilirea unui sistem de măsurare a performanței care să evidentieze sursele problemelor potenţiale;
  • Curățarea datelor: identificarea şi implementarea controalelor necesare ce permit corectarea erorilor mai aproape de “sursă”;
  • Definirea și implementarea guvernanței datelor și a structurii organizaționale necesară: definirea clară a rolurilor și responsabilităților, documentarea clară a politicilor și a procedurilor de control, identificarea seturilor de date necesare;
  • Asistenţă la selecţia şi implementarea de sistem (Data warehouse, data marts).

Mai mult despre KPMG în România