Glosar

Glosar

Este in natura oricărei afaceri să transforme nume şi titulaturi in acronime, intr-un vocabular de termeni in continuă creştere ce i-ar putea induce n eroare pe cei neiniţiaţi. Această pagină vă oferă cateva definiţii. 

ACI-Audit Committee Institute 

AMA - Abordarea măsurătorii avansate 

AML - Împotriva spălării banilor 

BRIC - Brazilia, Rusia, India şi China 

CAS - Capital Adequacy Standard 

CEE - Europa Centrală şi de Est 

ELV - Directiva pentru sfrşitul ciclului de viaţă al vehiculelor. Legislaţie Europeană 

EMA - Regiunea Europa, Orientul Mijlociu şi Africa 

ENR - Energie şi Resurse Naturale. Acest sector include industriile de petrol, gaz, electricitate şi utilităţi, minieră şi forestieră. 

Enterprise 2.0 - Enterprise Social Software (E2.0) Utilizarea unei suite de tehnologii emergente - wiki, bloguri, taguri şi reţele sociale, atat in interiorul unei companii, cat şi intre companii şi lumea exterioară. 

ERM - Enterprise Risk Management 

EU-ETS - Schemă EU pentru comerţul cu certificate de emisii cu efect de seră

EVM - Earned Value management. 

FMCG - Fast Moving Consumer Goods 

FSA - Autoritatea britanică pentru serviciile financiare 

GAPP - Global Assignment Policies and Practices 

GCC - Guld Co-operation Council 

GTMS - KPMG Global Tax Management System. 

GPTS - PMG Global Transfer Pricing Services. 

HAZMAT legislation - Legislaţia privind materialele periculoase 

IASB - nternational Accounting Standards Board 

ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process 

IFI - Instituţii financiare islamice 

IFRS - International Financial Reporting Standards 

IFSB - Islamic Financial Services Board 

Interpreter - Platformă web a KPMG pentru preţuri de transfer 

IRR - Integrated regulatory reporting 

KPMG IFRG - KPMG International Financial Reporting Group 

MNO - Operatori de reţele de telefonie mobilă 

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development 

OEM - Producător de echipamente 

PFI - Iniţiative de finanţe private 

PPP - Parteneriat public-privat 

REACH - Inregistrare, Evaluare şi Autorizare a Chimicalelor. Directivă europeană. 

RoHS - Restricţii pentru Substanţele Periculoase. Directivă. 

RWCR - Risk-weighted capital ratio 

SEC - US Securities and Exchange Commission 

TaxCube - Software KPMG 

US Basel II - Cunoscut şi ca Basel IA 

WEEE - Directiva pentru Deşeuri Electrice şi Electronice