Accesarea fondurilor europene

Accesarea fondurilor europene

Echipa noastră lucrează îndeaproape cu clienții pentru întocmirea aplicațiilor.

Echipa noastră lucrează îndeaproape cu clienții pentru întocmirea aplicațiilor.

Echipa noastră specializată în servicii de asistență privind accesarea fondurilor nerambursabile lucrează îndeaproape cu clienții pentru întocmirea aplicațiilor și îmbunătățirea șanselor de a obține finanțarea solicitată. 

Putem oferi clienților punctul nostru de vedere privind eligibilitatea ideilor de proiecte și îi putem asista în structurarea implementării proiectelor. Având o înțelegere unică a reglementărilor și condițiilor de accesare a fondurilor UE, putem sprijini clienții pe durata întregului proces de accesare a finanțării prin elaborarea documentației specifice, a planului de afaceri/ studiului de fezabilitate precum și a modelelor financiare.    

Serviciile noastre privind managementul de proiect acoperă:

  • Asistență în elaborarea rapoartelor de implementare;
  • Asistență în derularea, verificarea și monitorizarea procedurilor de achiziție; și
  • Asistență generală privind implementarea proiectului: monitorizarea cheltuielilor ocazionate de proiect (management financiar), întocmirea cererilor de rambursare precum și asistența în legătură cu părțile implicate în derularea proiectului.

Mai mult despre KPMG în România