Implementarea IFRS

Implementarea IFRS

Beneficiile IFRS includ un grad sporit de comparabilitate şi o mai bună transparenţă.

Beneficiile IFRS includ un grad sporit de comparabilitate şi o mai bună transparenţă.

Un număr tot mai mare de companii din România adoptă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) ca bază a contabilităţii sau ca raportare paralelă, în mod voluntar sau ca rezultat al cerinţelor de reglementare. Beneficiile IFRS includ un grad sporit de comparabilitate şi o mai bună transparenţă a raportărilor financiare.

Avem o experienţă vastă în oferirea de asistenţă privind implementarea IFRS pentru societăţi din diverse sectoare economice, inclusiv bănci, societăţi de asigurări, fonduri de investiţii, precum şi societăţi de telecomunicaţii, petrol şi gaze, imobiliare, şi multe alte sectoare.

Cooperam cu autorităţile de reglementare şi de supraveghere în dezvoltarea unor noi reglementări contabile ca parte a programului de convergenţă a standardelor contabile statutare la IFRS.

Specialiştii noştri în IFRS pot contribui la conversia la IFRS oferind resurse adecvate, cunoştinţe şi suport practic în următoarele arii:

Contabilitate şi raportare

  • dezvoltarea de noi politici şi proceduri contabile conforme cu IFRS;
  • analiza diferenţelor dintre informaţiile necesare şi cele disponibile; şi
  • analiza impactului fiscal şi asupra raportării statutare.

Sisteme şi procese

  • identificarea modificărilor necesare sistemelor sursă;
  • înţelegerea impactului asupra altor iniţiative strategice ale companiei (ex: optimizarea proceselor de închidere financiară, implementarea sistemelor ERP şi alte iniţiative de integrare şi actualizare a sistemelor); şi
  • înţelegerea paşilor care sprijină raportarea paralelă (respectiv raportările contabile româneşti, raportările către management, IFRS).

Afacere

  • înţelegerea impactului financiar şi asupra afacerii din conversia la IFRS; şi
  • determinarea acţiunilor posibile pentru a diminua volatilitatea rezultatelor determinate conform IFRS.

Angajați

  • asistenţă tehnică la toate nivelurile afacerii; şi
  • programe de pregătire profesională cu privire la cerinţele IFRS şi la implicaţiile practice ale implementării IFRS.

Mai mult despre KPMG în România